I I I I I I s 19 19 I g I I 33 33 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN c NAMEN waar de school het school- Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 33. Noord wal 69 a—k De Vletter. (Willem) 1400 1 1200 onds. 175 150 ►of <iehandwerken: Totaal 426 leerlingen. <le Gymnastiek 620 700. 500 uoo: 1220 Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere j toelatingen. EN BENAMING DEK SCHOOL. 700 500 Openbare lagere school der 1ste klasse. n n hoofdond. gymn. f 2ü0u en vn woning. IJoiigh. (Wijnand Mrnoldus) tamer. (Johan Lambertus)j Gymn. M. O. Schoonschr. nutt. handw. id. id. id. gymn. id. id. id. id. id. 150 135 500 500 GO 60 45 45 45 hoofdakte teekenen. hoofdakte teek. wisk. M. O. gymn. hoofdakte id. Fransch. hoofdakte id. 700 7(X) I 3 60 60 45 ■I eber. (Elisabeth Johanna i Maria.) |bst. (Antonia Magdalena onds. id. vr. en ord. oef. 26 leerlingen. 38 40 38 33 35 37 30 33 35 51 30 ONDERWIJZERS por wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 100 80 501 |v. Marion. (Johanna) v. Dijk. (Louise) 1 Sonne. (Apollonia) Schuddeboom. (Gerard) IKoene. (Elsje) 1 Zieck. (Reighart) 1 Als bij schooi Achter- 50 Raamstraat 100 50 fesina) J'lt. (Wijtze) b Waveren. (Ant. C.) jotenboom. (Johannes Mrianus) Batenburg (Eduard) 8l 3 3 4 2 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de I Vletter. (Antonie Cornells Christiaan) iffegnies. (Mar. Reg. Loop. D.) d. Laan. (Jelmer) laxinan. (Anna Susanna paria) nutt. handw. Bibooni. (Elisabeth Maria id. kmalia) b Zoelen. (Jan) oud. I. I vr. en ord. oef. onds. I nutt. handw. id. I nutt. en fr. hw. id. [Straaten. (Jacoba) |ker. iFridolina Johanna I parbara) (Dirkje) Paard. (Adriana) D etter. (Anna fuhelnrina) piTnan. (Johanna) peist. (Louise Petronella) I P de Hide. (Anna Maria) Her Drift. (Anna) henrode- (Anna) hrro. (Wilhelmus)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 461