t j I If L 19 19 H I i I 4 I 34 34 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- InkoiiisUi EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ojjman. (Cornells) 1 13U0 1 HUO 1 Leeuwen. (Pieter) 3 2 800 ond. (1878) •r de handwerken 120 1 75 2 Lobach. (Johannes) Gymn. M. O. 700 i Rang of akte en verdere toelatingen. Openbare lagere school der 1ste klasse. a k q en s. Van der Laan. (Gerrit Cornells Filippus) n hoofdond. (18571 Hoef kade, (ongenummerd i. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de id. id. id. id. 8OO 500 5oo Itink. (Johannes 'heodorus) ennans. (Pieten Als bh school Achter en G 500 700 600 600 id. id. id. id. id. id. id. EN BENAMING DER SCHOOL. 3 3 3 3 3 3 3 60 45 60 45 45 60 45 80 50 50 Raamstraat. 80 30 30 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse n n n 4 2 3 i 3 2 1 4 iwman. (Willem .mbrosius) pel. (Frederik Willem) (Johannes Gerardus) iriessen. (Cornelia obannai is. (Louise) Sunst. (Alberdina) Vilde(Comelia Catharina) rerie. (Berendina Anna icquelina) vacature. 39 leerlingen. 40 40 38 40 39 40 31 29 34 30 28 Totaal 428 leerlingen e <»r de gymnastiek f 2UÜU e& vrije wunii (Henriette Wilhelmina aria Cornelia) L (Anna Elisabeth ilhelmina) Bse. (Cornelia Johanna) ra. (Helena Hendrika) Post. (Maria) [*vk. (Jacoba Catharina) 'r"ot.<Petronella NeeltJe) -• (Antje) ["OKh. (Selina) i Van ’t Hofl’. (Karei) Hos. (Anna) v. Gunst. (Frederik) v. Tol. (Jacobus) Weber. (Petronella) Erkelens. (Antoinette) Hardenberg. (Sofia Wilhel mina) handw. v. nut en smaak. id. hoofdond. (1857) f 1400i Wiskunde hoofdond. (’78) Fr., Wisk. hoofdond. (78) teek., gymn I onds. (1878) teek. L. O. hoofdond. Fransch L 0. hoofdond. (’78) ond. (1878) onds. (1878) ONDERWIJZERS oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Rang of akte j en verdere toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 462