i i I H I 19 19 I II 85 35 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN namen waar de school het school- Inkonistaj EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. blijk. (Johannes Pieter) 35. Zieken 4. 1000 «hoorn. (Neeltje) her. i Adriana Jacoba) 600 2 I 600 2 i ►r handwerken 3 •r de gynuiHMtiek I Gynin M. O. ii ii Rang of akte en verdere toelatingen. 451 45 EN BENAMING DER SCHOOL. Keilholz. (Cristoph Eduard) Rang of akte en verdere toelatingen. Laan. (Johannes 9ginus) u vacature. Mik. iJacobus Miarns (Lomelis) looo 800 a—A q en s. hoofdakte (1889) id. 100 i 80 80 taan. (Willem Gysbertu.s icobus) rk. iDirk) Als bij school Achter- i Raamstraat i I 33 leerlingen 38 35 29 44 31 27 A 21 B .27 Totaal. 285 leerlingen. 18lio en 35o voor vrye wonii. f 1200 1 1000 i id. Fransch M O A.en L. O. vr. en ord. oef. hw. nut en sm. id. id. 1 3 45; 3 2 I 2 ‘d- id. id. hoofd on d. Teekenen. vr. en ord. oef. Openbare j lagere school der i 1ste klasse. 120j 1 i 751 2 45 3 ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klassi* 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 8ste van Nuffelen. (Elizabeth) Drion. (Anna) 2 Kloosterboer. (Annette) 1 I (Johanna Catharina) I Bboorn. (Neeltje) «st-v. d. Velden. Bertruida) ker (Jannetje) (Antonia Maria I hristina Frederika)1 1 vacature. iJohanna Catharina) onds. (1878) win. (Neeltje) i onds. (1889) i nutt. handw. I vr. en ord. oef. j hoofdond. (’89) iHoogd. M. 0. A. Fransch L. O. i ond. (1889) vr. en ord. oef. >-< j M I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 463