1 i f 1 1 19 19 I 37 37 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat SOORT Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten! EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. |de Jongh. (Jan Willem) 37. Van Dyckstr. 57. aan. (Nicolaas Pieter) 1200 jasdani. (Pieter) 2 i >rde handwerken :J 120; 1 3 I id. 60 n id. 60 3 onds. 3 45 i UXxvlö. nutt handw. 60 3 ,r de gymnastiek:! pin. (Abraham Johannes) gymn. M. O. f 850 jerman. (Jan) Êsboorn. (Pieter) bink. (Dirk) benevelt. (Pieter Jacob) i Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. M en venhuizen. (Frans) blenhos. (Johanna Agnes) kteveel. (Maria) 500 500 2 2 4 2 2 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de hoofdond. vr. en ord. oef. kht. (Anna Maria) Rilink. (Antonia) tenkamp. (Anna) vacature. 800 800 500 4 4 100 80 ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. 3 3 3 ES BENAMING 2 3 1 van Poelje. (Abraham) 1 (Dol. (Frits) van Aste van Zijl. (Anna) 1 Parent. (Hmriëtte) Schalker. (Jeanne) 1300' 1300 60 45 60 60 60 f 1600 en vrjje wodm 800; 800. 44 leerlingen. 46 41 43 38 45 44 38 37 37 28 33 Totaal 474 leerlingen, P"on. (Alida Agnita) P Egmond. (Sara) prdekooper. (Petronella Elisabeth) Als bij school 80 Achter- 50 (Raamstraat Openbare I a—k lagere school der j q en s. lste klasse. Getalsterkte der klassen op 15 Doe. 1902. lste klasse hoofdond. id. gym. teek. hoofdond. 1 vr. en ord. oef. boekh. M. O. hoofdond. vr. en ord. oef. Fransch D. hoofdond. id. teekenen. hoofdond. onds. id. nutt. handw. vr. en ord. oof. id. id. hulponds. nutt. handw. onds. pn. (Catharina Johanna) I nutt. handw. Hvolk. (Rijntje Cornelia) I id. F Spek. (Johanna id. rühelmina) hnaat. Johanna Ternada; fornelia) I [Gelder. (Christina ptharina) fit. (Grada) a I j het school* o j geld. i I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 465