I I I 11 i 1 19 19 I i 38 38 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN I het school- Inkonisten. EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 38. Badhuiskade 26 cheij. (Willem Frederik) braaf. (Johannes) 1400 80! 600 4 »r de handwerken Totaal 252 leerlingen 1 3 Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. Dien. (Catol |1pf. iLavina Mathilda prlotta) tije. (Bartholomeus) hw. v. n. ensm. id. hoofdond. (1878) 1000 900 700 3o leerlingen. 36 36 38 36 30 27 19 hoofdond. (1878) vr. en ord. oef. Zang. Fransch. lenbach. (Marinus Jacob) i k-r.(Pieter Hendrik) ft. iGerriti k (Elisabeth) F (Johanna Alida pdrika) k 'Mathilde) pen. (Cato) bkkum. (Geertruida) pon. (Geertruida) MAnna) 120 45 700 600 Als bij school Achter- 30 Raamstraat. 30, 45 45 45 45 45 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 EN BENAMING Openbare lagere school der 1ste klasse. hoofdond. (1857) Fransch, gymnastiek. hoofdond. j (1857) hoofdond. ond. (1878) id. vr. en ord. oef. onds. (1878) id. 1 W Rang of akte en verdere i toelatingen I -g Ham. (Elise Constance Paulina) van Rumpt. (Adelgonda Constantia) f 17(0 en vrije wonin 100’ 100' 50 nutt. handw. id. id, id. id. Getalsterkte der klassen op 15 December 11402. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste ONDERWIJZERS pr wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. \f 1300 1 ;de Jongh. (Arie) de Mol. (Anton) de Graaf. (Arie) i ide Jong. (Wemelina) i 1 Ham. (Elise Constan a—k Mout (Arie q en s. j waar de school i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 466