f I s i I I I li I I 19 19 I 39 39 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Ink'Hnsia EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. pick. (Bastiaan) IflOO'Plv. Meiners. (Dirk) lö00| 1 iMartinus Johannes) 13U0> 1 ren. iKarel Albert» 13001 1 mb. (Helena Anna) 1100: 2 pel. (Aiida) 700 3 iMane Johannai llOt), 2 600| 4 700; >r <le handwerken: hw. n. en 120! 1 sin. hw. n. en sm. 287 leerlingen. Totaal Gymn. M. O. 720 Jacobus Hermanns) EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. pacature. l-^oudr. (Elzard) id. id. 3 3 3 3». Korte Lombard- straat 3. Openbare burgerschool. rkenburg. (Johannes kobiisi hulpond. (1857) teek. M. O. 75 75 45 60 2 2 3 3 60 60 60 Rang of akte en verdere toelatingen ONDER WIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 40 leerlingen. :18 38 138 38 35 25 23 12 hoofdond. (1857) Fransch, Engelsch, Duitsch, wisk. Fr. eu Eng. j M. O. id. id. nutL handw. fill'd vr. woiiid Hofman. (Charles Augustijn) ^nburg. (Johanna wndina) (Elizabeth Maria) (Sophie) •Schaft. (Sophie) •ecei's. (Petronella «nruida Maria) (Marie» (Frederika) Wenhuizen (Johanna) Valken. (Karei) van Dyk (Angelina) Kamper (Johanna) Den (Pieter Wilhelmus imbertus) hoohond. (1857) Fr. Eng. hoofdond. (1878) Fr. D. Eng. hoofdond. (1878) Fr. Duitsch M. O. Eng. hoofdond. (1878) Fr. D. Eng. vr. en ord. oef onds. (1878) Fr. Eng. onds (1878) Eng. onds. (1878) Fr. D. Eng. ond. (1878) Fransch vr. en ord. oef. f 80 f 24 ’s jaars 50 in de klas- 30 sen, waarin 30 geen Hoog- i duitsch of Engelsch, ƒ36 ’s jaars in de klas sen, waar die vakken wel worden onderwezen. van I I I het school- Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de ode 6de 7de 8ste 9de *r de gymnastiek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 467