t g 5 I I 1 i 1 19 19 2 I u 40 40 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school Inkomst®] het school* EN EN gevestigd is. EN VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 40. Zuidwal 66. Itstra. (Reinier) f 1500 1 ins. (Jan Gerardi 1:100 1 1:100 1 Wisk. (K. V.) 1300, 1 850 900; 2 700; 3 800' 4 900 2 v. nut Teekenen. 600 ti.Vm nautiek. gynin. M. O. 920 Rang of akte en verdere toelatingen. kennan. (Gerhardina bhanna) Openbare burgerschool. DER SCHOOL. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de f Maas. (Marin u.s lomelis) bkenkanip. (Catharina Krisje) handw. 5 id. id. id. id. id. teekenen. (boots. M. O.) f 100 80 80 50 •uwer. (Pieter) Hd. ►nd. EN BENAMING 1 2 j i; Totaal 243 leerlingen. i Bastiaans. (Martha) Alberti. (Louise) Kühlman. (Connnerine) IRitz. (Dora) Ku y pers. (Emilie) 32 leerlingen. 32 32 32 33 28 17 21 16 Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. (1857) Fransch, Hoogd., Engelsch. Wisk., voor L. O. Wisk. M. O. (K. I.) Hoogere f 24-joeni vrije woniaj I Hand werken. /.ken- (Marinus dnanus) Als bij i school Korte Lombard- straat ld. penkanip. (C. C.) F'iiayvk. (Catharina) f1’’- i Anna) B<-rg. (Maria) Poer. (Maria) fram. (Maria) 120 45 45 45 45 Mn.s. (Willem Frederik “«nanus) fjrêt. (Laurent Gérard luguste) Berichs (Catharina [ana ttelman. (Sofia Johanna lendrika) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse ONDERWIJZERS Lr wit- de Hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. (1878) Fr. Eng. D. gymn. hoofdond. (1878) Fr. Eng. Hd. Fr. M. O. A. hoofdond. (1889) Fr., Eng. Hd M. O. A. hoofdond. (1889) Fr. Eng. hoofdoi (1889) Wiskunde, onds. (1878) Fr. Eng. vr. en ord. oef. nutt. handw. ond. (1878) Fransch. 1 L. en M. O. A. onds. (’78) Fr. Eng. Hd. hoofdonds. (*78) fr. en nutt. hw. vr. en ord. oef. j a—q [Poot. (Pieter) s en t.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 468