I I I I i I 19 19 i 1 41 41 HOOFDEN DEK SCHOLEN. KWEEKELINGEN SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomst EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. pier. (Anton Johan) van Rossen. (Willem) 41. Schelpkade ld. f 1250 Vol ten. (L. M. D.) 3u i. (Jacob) 1200 1 Handwerken. 1050 2 Kmythof (Gerhardina Maria) 900 2 ter. (A. J. de) 800 2 Handwerken. handw. v. nut. Teekenen. "oude. (Elzard) 500; UyninaKtiek. 5r (Jacobus Cornells) 920 Rang of akte en I verdere i toelatingen. EN BENAMING DEK SCHOOL. i Rang of akte en verdere toelatingen. Openbare burgerschool. hoofdond. (’57) F ranse h. Wiskunde. i;l (Elisabeth Cornelia»- iH. J. van der) Joey. (Joannes Frederik irinus) 800; 000 4 4 en smaak. id. id. id. id. hw. v. nut. id. hulpond. (1857) teek. L. en M. 0. 1* 75i a—I, o. p. q en s. 1 I 2 80| KO S i Als bij school 50 Korte Lom bardstr. Id. Ham. i Hijman Izaiik) i A i, B 14 Totaal 240 leerlingen. 82 leerlingen. 32 39 39 36 34 14 14 f 23m en i i vrij»* wixiiij rry. (Cornelia Johanna) L....d «•n. (Barbara Gysberta)| handw. v. nut. ntsen. (Francina) Lee. (Alida) liet. (Frederika) mee. (Alida) Enden. (A. F. J. H.) (Hessen. (H. W.) Burg. (Willem ederik) 45 3 i 45 3 45| 3 45 3 45 3 45 8 f 1400 Plv. Voorham. (Petronella) 1 Starke. (Christina) 1 Koster. (Pieter) hoofdond. (1878) Fr hoofdond. (1878) Fr. Eng. vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) Fr. hulpond. (1857) Fr. landb. gymn. hoofdond. (’89) i vr. en ord. oef. Fr. L. O onds. (1878) Fransch. id. hoofdond. (1889). Fr. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 7de ONDERWIJZERS hr wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. gymn. L. en M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 469