I I j I i1 i 19 19 s •I 42 42 KWEEKELINGEN HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag SOORT Straat van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school EN EN Inkoinsteij EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ƒ100 I temer. (Dirk) ƒ1400 42. Waalstraat 32. Laban. (Anthony) 80 p Driel. ("Willem Kasper) 1550 1 80 üdkötter. (Charles Louis) 1450, 1 1050 2 1000 2 lynzeel. (Willem) 900 2 1000 2 1150 2 Handwerken. 3 3 (50' 8 Totaal 220 leerlingen. 60 3 Teekenen. 'land. Gerardus Ages) G.vni nantiek. e- (Johannes) 1 2 EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Openbare Burgerschool. hw. nut en sm. id. teekenen. handw. v. nut. A B [uwisse. (Hendricus petrus) ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. gyinn. L. en 40 p. M. O. i wek. lesu. teekenen en boets. M. O. 60 6o! 120 75 Als bij 1 school Korte Lombard- i straat ld. twohlt, (Elisabeth Mina) ci—l, o, p, q en s. a 3 <n Rang of akte i en verdere toelatingen. ond. (1857) jteek. L. en M. O. 27 leerlingen. 32 31 40 29 20 18 23 Plvl 1 i' 50 pwek. les u. id. 225Ü en j vrye wunia tergen. (Frederika Maria mna) hoofdond. (1878) "Wiskunde. Gymnastiek. Teekenen. Fransch. hen. (Martinus Idrianus) van Gulden. (Elisabeth) Boll. (PhilJippine Charlotte) Smit. (Antje Maria i Elisabeth) Ider. (Johannes George ravid) terland. (Helena «anna Maria) (Alida Catharina) HJswijk. (Johanna astiana) dier. (Lambertina ftronella) hoofdond (1878) Fransch. hoofdond. (1878) Fr. Eng. landbouwk. hoofdond. (1878) Eng. Fr. wisk. ond. (1857) Fransch. ond. H857) Fr. gymn. hoofdond. (1878) Fr. vr. en ord. oef. onds. (1857) Fr. Duitsch huisakte rek. hoofdonds. (1878) Fransch. Iniar. (Lina Johanna) t Berg. (Martina eertruida) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902 1ste klasse 2de 3de 4de ode 6de 7de 7de hw. nut en sm. onds. (1878) ihw. nut en sm.' I nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 470