ll I i f 1 19 I 19 I - - I 1 44 44 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. t d. Sraan. (Goris) f1400 •1400 *1500 s. Franciscus) 1200. 2 'Mam. (Cornelia) 1450 2 •1100 2 Wiker.(Abraham Martinus)! •1300 2 1300 2 1400' 1 Jonge. (Jantje) 1000 2 Handwerken Teekenen pndt. (Johannes Abraham) teek. M. O. 700 RymnuKtlek 'eyne. (Willem Marinus) I 700 1 Watering. (Marie) azonder. (Sophie) Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. 44. Koningin Emmakade 60. ond. Fr. gymn. ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Waalwijk. (Karei I Christiaan) ran Oudenallen. (Johannes) hoofdond. (1857) Fransch wisk. id. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 7de 8ste 9de i I c ■- 68 60 3 5 V X4 I 8' a-q s, t. 29 leerlingen. w n n n n Totaal 279 leerlingen. m Rees. (Philip) I Rang of akte en verdere toelatingen Teebaal. (Pieter Johannes) 120 1 46 60 76 j I. 4. I ‘hw. nut en sm. id. id. teek. ;hw. nut en sm.l handw. v. nut. hw. nut en sm.' I handw. v. nut. id. f 2500 en vrije woning. uitéén gezin word f 5, voor de overige f 10 gekort. ƒ24 ’sjaars in de klas sen waarin geen Hoog- Duitsch en Engelsch wordt on derwezen. Voor leer lingen die vóór 1 Oct 1897 zijn toe gelaten ƒ40, zoo zy na dien datum werden toe gelaten 48 voor de meisjes in de klassen waar wel Hoog- duitsch en Engelsch wordt on derwezen. hoofdond. (1857) Fr.. Hoogd., j Eng., Wisk. Openbare Burgerschool. Heijningen (Marie) e|?t. (Elisabeth) ulo. (Grietje) d. Spek. '(Frederika) Jwig. (Jacoba) (Maria) ide (Jacoba) arberts. (Betsy) U3 I 3 i 3 i 2 60 3 45 3 45 3 I 3 id. Engelsch. hoofdond. (1889) Fransch hoofdonds. (1878) Fr. Eng. D. hw. nut en sm. ond. Fr. M. O. litt. meth. hoofdond. (1889) Fransch Eng. onds. i Fr. D. Eng. I i hoofdonds. (1889) Fr. D. Eng. onds. i Fr. Eng. D. hw. nut en sm. ƒ100 Klasse 1-7 100 ƒ40; kl. 8 en 100 :9 48. Voor 100 het 2de kind 80 AA- 50 35 40 40 35 38 A 20 B 20 12 10 Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse n n n n M 1 Carbasius (Anna) Ferzeman (Henriette) Alberti (Louise) Teebaal (Mientje) 1 van Gilst. (Willem) Kom (Wilhelmina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 472