I I i 11 i 19 19 1 5 i s 11 3 j I 45 45 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school Inkomsten EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1500; Ykema. (Yke) 45. Alexanderpl. 14. a—k 1300 pna. (Sikke) 1200; i Eng., Duitsch. mia. (Komelis) 1300; 895, Handwerken. Teekenen. teek. M. O. 400' gymnastiek. gymn. L. O. 440 25 leerlingen. n w n n r> n Rang of akte en verdere l toelatingen. hoofdakte Fransch. Openbare burgerschool. 1000 875; ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. id. id. id. EN BENAMING DER SCHOOL. 120 46 46 46; -ï Ji W Rang of akte I en verdere toelatingen. Fransch. Engelsch, Duitsch. Wiskunde. f 2300 en vrye woning. Jjvonnes Vrugt. fiUem Reinier) anger. (Charles Aldric) ’ianen. (Johanna irolina) isen. (Wilhelmina Cor- elia Maria) perhof. (Willem Cornells' driaanj f 40 ’s jaars. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste, klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de ïigch (Rosalie Henriëtte); nutt. handw. Meen. iG. W. C.) ileiier. (Elisabeth) (Hendrik Ary Nicolaas) Wisk., Zang. I Itson. (Marinus Leendert) hoofdakte. 1 Fransch, Eng. I vr. en ord. oef. I hoofdakte. Fransch M. O. A. vr. eii ord. oef. hoofdakte, i Fransch. id. onds. handw. id. teek., Fransch. j 28 38 38 36 35 21 Totaal 221 leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 473