1 s f I 1 19 19 I I 3 i I 46 46 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkomsta ES es es gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. i f 100 f 40 ’sjaars. Labberton. (Albert) \f 1400 «uwen. (Pieter Eliza) •46. v. Merlenstr. 67. pronsen. (Marinus) 1200 1 ttra. (Sjouke) 1200 1 Damme. (Pieter) 900 2 700 4 1220 2 hr. (Maria Hendrika) 800! 2 Handwerken. 2 3 60 60 3 Teekenen. 400 t’.vninastiek. r (Pieter Johannes) Gymn. (M. O.) 440 ihw. nut en sm.j nutt. handw. j Rang of akte en verdere i toelatingen. ei vrije wond Openbare burgerschool. EN BENAMING DER SCHOOL. Aken. (Martinus Inanusj 3 3 80 50 50 z. te hoofdakte F ransch Wiskunde Teekenen. teek. M. O. boetseeren. 2de 3de 4de 5de 6de 7de a—k 1. O, p. q en s. I 60 60 H n n Totaal 246 leerlingen. oert. (Bernardus •ndrikus) i. (Elisabeth Wilhelmina) 82 leerlingen. 38 40 40 38 31 27 Rang of akte en I verdere toelatingen. hoofdakte Fr. gymn. teekenen. schoons. M. O. i hoofdakte. Fransch. hoofdakte. Fr. wisk. vr. en ord. oef. hoofdakte. Fransch. vr. en ord. oef. hoofdakte. Fransch. hoofdakte. Fr. D. Eng. hulpakte. ONDERWIJZERS br wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. I -• Jeannette Hendrika ilhelmina) Johanna Adriana ndrika) thuyzen. (Maria E. to. (Esther C.) shaert. (Bertha M Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse Ihw. nut en am. i teek. L. O. Ihw. nut en sm. F.) handw. v. nut. 1 (Hengevelt. (Charlotte) i Schut. (Hillegonda Sara) iRautmann. (Carolina) IJanszen. (Magdalena) Sobels. (Helena)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 474