l I t f I 19 19 I 1 s I 1 I a I 3 f 1000I van I S> i 48 48 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag j of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomst EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Roel. (Willem Lodewjjk). lie. (Jacobus Lucas) Harsveldt. (Beatrice) rode. (Pieter Cornells) I t (Willem) van Doorn. (Christina) 2 in. (Pieter) 900 lius. (Menzo Willem) 600 4 (Gerritfe Neeltje) 950 2 700 3 landwerken. Getalsterkte dor klassen Teekenen. ig. (Pieter J. A. M.) teek. M. O. 350 Gymnastiek. pshorst. (Jacob Dirk) 4401 1 Harsveldt. (Beatrice) Colom bon. (Wijnand) 1 van Doorn. (Christina 1 w n 1ste klasse Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. Openbare burgerschool. 1100 1100 2de 3de 4de 5de 6de 7de handw. v. nut. id. id. id. 1 i 3 3 3 hoofdond. Fransch, M. 0. ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. 50 f 40 ’s jaars. 50 <50 5 24 26 36 25 21 IS f 225ü( f ®0’ vrije wö ’elde. (Maria mna Elisabeth) Totaal 175 leerlingen. op 15 December 1902. 25 leerlingen. a-—lf o, p, q en s. 120' 45 45 I 4Ö Gymn. M. O. (Gerritje Neeltje) out. (Johanna) (Mathilda) Lamberta) aturen. hoofdond. Fransch. id. hoofdond. Fr. Eng. Fr. M. O. B. hoofdond. Fransch. vr. en ord. oef. ond. Fransch. hoofdonds. Fr. wisk. handw. v. nut I vr. en ord. oef. id. Fr. handw. vr. en ord. oef. j 4S. Amalia van Solmsstraat. (ongenummerd). het school-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 476