I I 19 19 i 3 I 2 49 49 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Iiikuioi EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. f 1400; Hart. (Karei) 1100 jonogel. (Arie Christiaan)i pries. (Fedde) 900 pong. (Albert Johannes) 3 i 850 2 2 800 2 i Handwerken. 120 1 75. 2 I 3 I 60 60j 3 Hl. id. 45 Teekenen. toer. (Martinus) 550 9ynina«tiek. 'rtl,)rp. (Johannes) Gymn. M. O. I 440 1200. 1100 l Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. 40 leerlingen. n n 4». N. W. Buiten singel 254. Openbare burgerschool EN BENAMING 2de 3de 4de ode 6de 6de 7de A B 45 45; 30 30 100 100 80 50 Als bij school Korte Lombard- straat ld. kregel. (Hendrik Willem Möbus) 38 40 40 40 22 37 29 2 jo c Totaal 286 leerlingen. Rang of akte en verdere i toelatingen Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 5. ilheodoor Anton einier) elens. (Johanna Antonia) hoofdond. f 225C Gymnastiek, vergoedii Fransch. gemis vrije wi i looo 8»J0 ONDERWIJZERS por wie de Hoofden der scholen worden bygestaan. Hertog (Cornelia ttharina Maria) ond. handt. L. en M. O. 3 I 3 1 3 Mfibach. (Johanna endrika) ekhuisen. (Rebecca) «nkaiup. (Johanna tcoba Gerardina) maat. (Sofia Concordia leodora) «tam. (Güsberta) dnksen. (Johanna itronella Gerardina) ers- (Barbara Bertha) handw. v. i nut en sm. I onds. nut. hw. handw. v. nut en sm. i id. 1 van Marion. (Anna Josephina Margaretha). ,'Kluyt. (Johanna Catharina) 1 iGits. (Johanna Wilhelma) Mielart. (Elisabeth Henriette) 1 'Wittenberg. (Cornelia Frederika) Venema. (Sara Wilhelmina) Witte. (Hendrika) 2 nutt. handw. hoofdond. Fransch. gymn. hoofdond. Fransch. hoofdond. Fransch. wisk. vr. en ord. oef. hoofdond. Fransch. teekenen. vr. en ord oef. hoofdond. Fransch. wisk. hoofdond. Fransch. onds. Fransch. j nutt handw. I vr. en ord. oef. i onds. Fransch. nutt. handw. a—I, Jongman. (Willem o,p, q en s. Johannes)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 477