t 19 19 I 1 i g 1 i m 50 50 - a I i HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag van NAMEN NAMEN NAMEN het school- lukonisten EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdakte (1878) f 1500 1 ƒ2450. 50. Neptunusstr. 90. 1400: 1 1 pen. (Johan Christiaan) !hoofdónd. (1878) 1300 1 Pr n V I 2 ■topperen. (Ymkje) 2 bi. (H.) 2 fling. (L.) 900! 2 (Paulus) 900 2 Handwerken. n T<“ekeneii. Woude. (Elzard) 500 k.vmna.Mek. ‘"Jacques Felix Gerard)! Hölscher. (Herman Rudolf) Rang of akte en verdere toelatingen. I liken. (Johannes frandseus) nut. en fr. hw. id id. id. id. 120 45 45 45 45 3 3 of gracht waar de school j 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8s te 9de 38 leerlingen. w n d. Horst. (Andreas btonius) Gymn. L. en M. O. ond. (1857) teekenen L. en M. O. 1 3 3 a-q s en t. 1500' 1150 29 37 42 37 29 26 13 7 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse n n n Totaal 258 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. (1857) Fransch. Engelsch, Duitsch. Wiskunde. Gymnastiek. fainingen. (Maria) Cornelia Johanna) Meiisperger. (Johanna irbara) 'C. Maria) ui- (Anna) '’•‘naturen. Openbare burgerschool. Hoftyzer. (Maartje) v. d. Hulst. (Lize) Bruens. (Lena) Ruil. (Maria) brücker. (Johannes Ryk jcrardus) Als by school Korte 30 Lom bard - 1200 uuu liauun. hoofdond. (1878)! 1000 Fransch, Eng. vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) Fransch vr. en ord. oef. ond. (1878) f 80! 80! i straat ld. ONDERWIJZERS |wr wé' de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Fr., D., Eng. Gymn. hoofdond. (1857) Fr., D., Eng. I Eng. M. O. I hoofdond. (1878) i Fr., D., Eng. Gymn. Fr., D., Eng. Teekenen vr. en ord. oef. fcpener (Johanna Hermina hoofdonds. (1857 Maria Jacoba) Fransch, Eng. j 1 nut. handw. onds. (1857) Fr., D., Eng. nut. handw. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 478