5 I ii f l I 19 19 51 51 I g HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de st hooi het school- Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdond. 1100, 1 8o0! 2 1100 2 900 2 UOOi 1 2 850 1000 2 i 700' 4 n Totaal 189 leerlingen. 1 DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING n n n p Rijckevorsel. instance Cornelie) 51. Korte Lombardstraat (ongenummerd). 2de 3de 4de 4de 6de 5de 6de 7de rhwencke. (Johannes Jacobus) hoofdond. Fransch L. en M. O. Eng., Hoogd. Teekenen, Wiskunde, Landbouwk. ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. :l, o, p.4. S. Getalsterkte der klassen op 16 December 1902. 1ste klasse 13 leerlingen. Fr. gymn. teekenen. ond. Fr. L. en M. 0. Eng. wisk. hoofdond. Fransch. onds. Fransch. hoofdond. (1878) Fr. Eng. wiskunde. onds. (1878) Fr. Eng. hoofdond. (1878) Eransch, nutt. handw. hoofdonds. (1878) Fransch. 12 24 A 26 B 27 A 24 B 23 26 14 f 2300 en vergoeding to vrije woning Openbare burgerschool. Keen. (Johannes Martin us) Boosterman. (Laurentius Johannes Wilhelmus) j»ch de Vletter. (Anna Maria) hderman. (Willem Pieter) [kema. (Gerardus Jacobus)’ ruggeman. (Francois Jacobus) brii. (Catherine pilhelmina Charlotte touise) in der Bent. (Jacoba Johanna) f 1100 1 i Fr. wiskunde. hoofdond. 3 M /ÖO’sjaars. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 479