I I i i 1 I I I 19 19 I I 52 52 ONDERWIJZERS HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school j het school- Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNA ALEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Ltysen. (Jeannette 52. Atjehstraat 31. f 1600 f 80 30 1500' 1500 1 2 1200 1050 2 1000 2 Builen. (Johanna Gerarda) 1200 2 1300 2 I Fr. Eng. Hd. I 1050 2 I Teekenen. (Johanna Helena) teek. M. O. 194 leerlingen. <500 Totaal. gymnastiek. -'va;ui. ii(ja) 720 Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. Openbare Burgerschool. a—q s en t. hoofdond. (1857) F ranse h, Engelsch, Bating Olivier. (Adriana ■Franciiiai Bpl»esehaar. (Wilhelmina ■Petronella) Per jaar voor leer lingen der laagste zes 30 klassen ƒ68. Voor die der hoogste drie klassen 88. Verminde ring voor het derde kind uit een gezin met ƒ10. voor elk volgend met 20. Betaling per kwartaal. teekenen. hoofdonds. (1878) Fr. Eng. Hd. i>d i Moor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. Hd. I gymn. L. O. ■roshans. (Elisabeth Maria Eugenia Theodora) hoofdond (1878) I Fr. Eng. Hd. ■sen. (Christina Gerardina): 5 I (jsen. (Jeannette Jacqueline Philipine) j Handwerken, I Wiskunde. I Gesch. M. O. 1 Kleinbentinck. (Wilbelmina Engelina Maria) van Deusekom. (Jannetje Dirkje) 1 i Starke* (Anneke) n. en ft. hw. hoofdonds. (1857) Fransch. Engelsch. hoofdonds. (1878) Fr. Eng. Hd. nutt. handw. hulponds. (1857) j Fr. Eng. Hd. nutt. handw. hoofdonds. (1878) Fransch. Engelsch. hulponds. (1857) Fr. Eng. i| onus. (1878) I Fr. Eng. Hd. i nutt. handw. I hoofdonds. (1878) I 250o en vrije woning. 21 leerlingen. 24 24 24 24 24 24 21 8 fciinne Ankringa. (Anna ■Cornelia) ■noop. (Anna Francina ■Elisabeth) ■sch. (Sabina Johanna ■Cornelia) Getalsterkte der klassen op 15 December 1902. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de fc:®anco-Hoevers. (Alidad ■n ilhelmina Charlotte)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 480