I I 19 19 SK 53—54 53-54 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. d. Haas. (Johannes Pieter) Westeinde 68. 53. Nihil. en k. hoofdond. Post (Gerrit Pieter) 54. Nobelstraat 15. on k. handw. v. nut. Rang of akte en verder* toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. i HoogduitecbJ id. hoofdond. onds. Fr. Duitsch. handw. nut en sm. onds. hoofdond. j hoofdond. Fransch. vrije en ordeoef. hoofdond. ond. ond. vrije en ordeoef. id. één gezin i f 1.20, voor ieder kind meer f 0.35. ONDERWIJZERS Lor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. id. hoofdonds. I lauws. (Justinus) lammis. (David Arnoldus [Wilhelmus) [ader. (Willem) fharwachter. (Peter Arnold) r Booy. (Jacob) Biigev'oort. (Lubertus iFredericus) bh der Endt. (Adriaan) kikker. (Mieke Ates) terhoeven. (Bella Maria Wilhelmina) fed. Riem Vis. (Catharina, [geb. Schwencke) Ruütenberg. (Wilhelmina) d. Haas. (Jacoba Maida) Ihoofdond. Fransch. hoofdond. 1 vrije en ordeoef. -oid. itekouw. Anthonie Leendert) 1 id. .oj.-u -- ond. I vrije en ordeoef. ond. id. hoofdonds. Per maand Voor 1 kind f 0.75, voor 2 i kinderen uit de Groot. (Gerardus) de Zwaan. (Geertruida Sara Theresia) Wildschut. Willem Pieter) Stuurke. (Clara Wilhelmina) onds. handw. v. nut en sm. onds. Fransch, Eng. boekhouden. M. O. i onds. Fransch. hw. v. nut en sm. Fletterman. (Johannes) van Kempen. (Sophia Hendrika) Geurst. (Elizabeth Antoinette Wilhelmina) Hooikaas. (Leendert) I Niet gesubsid. b(jz. I v. gew. lager onderwys. Prins "Willemschool der Ned. Herv. Gem. I Byz. gesubsid. school v. gew. lager onderwijs. Diaconieschool der Ned. Herv. Gem. Kempen. (Hendrik Jacobus) estrée. (Charles Joseph) d. Berg. (Jan) iet'’1' ..nvul/mc UCVUUvi VI nedink. (Jacob Marcellus Johannes) rodhard. (Willem Johannes) roper. (Johannes) 'egerif. (Johanna Geertruida [Wilhelmina) Ted. Wanders, geb. Vuijk. KAlida L’rselina) pion. (Maria Petronella) [olffensperger. (Alida) fed. Baas, geb. v. Drunen. {(Maria Antonia) peman. (Catharina Cornelia Johanna Hennina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 481