I i 19 19 55—56 55-56 3 a HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. a—k Dag- en avondschool 55. Koningstraat 1. Hart. (Jacob Johannes) is. (Wilhelmina Johanna) jrmeer. (Cornelia Margaretha i ersloot. (Gerardus Willem) Pelser. Johannes. onds. nutt. handw. nutt. handw. ond. vak j. I onds. nutt. handw. Rang of akte en verdere toelatingen I Rang of akte en verdere toelatingen EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. (1857) hoofdond. vak j- Byzondere school der Ned. Herv. Gem. lendrika) rksen. (Clara Ernestina) hoofdond. (1857) hoofdond. (1878) van Katwijk. (Wilhelmina Jeannetta) Hintze. (Jeanna Marie Theodora) Schrier. (Leendert) Deunnan. (Albertus Gerardus Jacobus) Voerman. (Jacoba Susanna) Barnard (Izaak Hendrik) Popma. (Alma Johanna) Weeshuisschool Ned. Herv. Gem. gesticht in 1660. ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. a—i en k j Plette Sr. (Lodewjjk) der Ned. Herv. Gem. voor jongens en meisjes. hoofdakte Fransch, Hoogd. hoofdakte vak. j. hoofdakte. hoofdakte vak j. ond. hoofdakte Fr. Eng. vak J. Per maand; voor 1 kind f 0.7-5. voor 2 kinderen uit één gezin ƒ1.20, voor j elk kind meer i uit één gezin 0.35 meer. ond. (1857) id. hoofdakte (1878) id. teek., vr. enordeoef. hoofdond. (1878) vr. en ord. oef. onds. (1878) vr. en ord. oef. onds. (1878) nutt. handw. id. Fransch ond. (1878) [erkerk. (Frederik Hendrik) russaard. (Pieter Hendrik picolaas) assink. (Derk) Batenburg. (Jan Martinus) d. Post. (Isaias) Gijn. (Pieter) knernian. (Klaas) ws. (Gerrit Herman) Fien- (Johannes Jacobus) pssen. (Jacobus) fes. (Albertus Jacobus) Iterman. (Willem Frederik) F- (Agatha Cornelia ondOransch.' “UW- handw. L1S ond.vak j- pandt. (Henriêtte Maria K»hanna) Luise)^aaS’ ^Iar^arettia f ^n’ Johanna Magdalena onds. 5f». Z.O. Buitensingel 112. Per maand voor één kind ƒ0.50, voor 2 kinderen ƒ0.80, elk kind meer 0.20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 482