i f I I 19 19 - 57-58-59 57-58-59 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Wynveldt. (Johannes Antonie) 57. Prinsegracht 62. Voerman. (Pieter) ond. 5S. ond. teekenen. 1- Kolk. (Jan) Kruysw(jk. (Jan) 5». Rang of akte en verdere i toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. wiskunde. Burgerweeshuis. Westeinde 15. Z. O. Buiten singel 234. hoofdond. j Fr., HuitsA rol. (Gerrit) i Boer. (UIbe) Dlier. iGelyn) d. Bil. (Johannes) epersloot. (Jan) onds. ond. nut. en fr. handw. nutt. handw. id. onds.. vak j. Gymn. M. O. vr. van Peursemvan aarden. ONDERWIJZERS >r wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. a-i en A*. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. o Niet gesubsidieerde school voor lager en meer uitgebreid iager onderwijs. id. id. vr. en ord. oef. hoofdond. Fr., Hoogi Heller. (Willem Frederik) Offringa. (Johan) Kuvenhoven(Vincent) van Kapel. (Aalbert) Per week: I voor 1 kind I f 0,35, voor 2 kinderen uit één gezin ƒ0,65. voor 3 kinderen: uit één gezin i ƒ0,90, voor 4 kinderen uit één gezin ƒ1,10; enz. Per maand: 1 kind f 0.75 I „1,20 1,55 „135 5én gezin. rdier. Anthon Wouter lartinus) Rosmalen. (Willem George ’rederik) sch. (Sabina Johanna Cornelia): -r .-o., T>- der j Bijzondere gesubsidieerde school. Bijzondere school. (Keuchenius school). (Hendrik) [deau. (Wilhelmina) ponson. (Henri) unmeraaL (Arie) bier. (Hendrik Cornelia Johannes) naafsina. (Jouke) - d. Berg. (Sent) [d. Wart. (Willem Frederik Hendrik) irts*?. (Margaretha Elisabeth) iet. (Egbert) n Zwei. (Elisabeth Maria) irschoor. (Catharina Wilh.a) tter. (Wilhelmina) ond. en vak j. id. ihoofdakte en vak j. ond. en vak j. hoofdakte. Fransch, i teekenen en vak j. hoofdakte. ond. Fransch en vak j. ihoofdakte en vak j. hoofdakte, ihoofdakte en vak j. hoofdond.. Fransch,! gymn., wisk. L. O. wisk. M. O. i boekhouden M. O. i I ond., Fransch. onds., I ond., 2 3 uit ééi Voor leden der Waalsche Gemeente, I per jaar: le kind 6,— i 2e 5,— 3e 4,- elk volgend kind ƒ3,-. Voor niet-leden der Waalsche GemeenteI le kind ƒ10,- elk volgend kind 6,-.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 483