19 19 i 60-61- 62-63 60 -61-62- 63 I HOOFDEN DEB SCHOLEN. KWEEKELINGEN SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Rumscheidt. (Fritz) rieriin. (Jakobus Johannes) Schalken (Johannes Cornells) Bleyenburg o. 60. (Elisabeth) fckien. (Albert) 61. de Boer. (Maria) P Alff. (Petrus Paulus) Wesseling (Christianus) hoofdond. (1878) Nihil. jongens. EN BENAMING Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of aki en j verdere toelatingen] Niet gesubs. byz. school, van de Diaconie der Duitsche Evang. gemeente. ond. Fransch. hoofdond. wisk. ond. vr. en ordeoef. nutt. en fr. hw. id. hoofdond. Fransch vrije en ordeoef. onds. nutt. handw. Bloemink. (Frederik Hendrik Nicolaas). DER SCHOOL. Hoofdond Hoogduitss Dag- en avondschool voor jongens en meisjes. M. U L. O. a-i, k-p en t. en k. Per jaar voor één kind. 10, voor het derde en ieder volgend kind uit één gezin f 2.50. Betaling per kwartaal. 62. Amsterdamsche Veerkade 19. ONDERWIJZERS >or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. a-t, k en m. 1 leerl. 1.— 2 - 1.80 Verder 60 ets. i per leerling p. maand. I I Nieukerke. (Hendrik) van Wyk. (Anthonie Joannes) van Ostadestr. 114. School met den Bijbel Byz. school voor igewoon lager onderwijs. Hoofdond. Fransch, Engelüchd Hoogduitsa [d. Beek. (Abraham Pieter Berman) [Leeuwen. (Gerrit Jan) pftert. (Johanna) ptennan. (Hendrik Leonard) IRn. (Gerrit) K (Gerrit) p- (Alidai Pl. (Anna Elisabeth) hoofdond. Fransch I vrye en ordeoef. ond. vrije en ordeoef. id. onds. nutt. handw. Fransch. ond. vr. en ordeoef. Hoofdond Fransch,] Hoogduits! EngelscM I f 20 per jaar I f 16 voor een volgend kind uit i hetzelfde gezin, i t 16 voor Hoogduitsch. f 16 voor Engelsch. (Lé.-ndort Johannes) «3. Warmoezierstr. 89, Niet gesubs. bjjz. school jongens. I voor gewoon L. 0. van het R. K. Paroch. Armbestuur. HooftR (187SIJ handle*"! vr. en j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 484