f 1 I 11 t 19 19 63 - 64 - 65 63 -64-65 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag van NAMEN NAMEN NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Wessel i i ig. (Christianus) Nihil. Nihil. ond. id. id. Lelyveld. (Joannes Cornells) Westeinde 99. idem. a—i. 65. Nihil. of gracht waar de school Rang of ai en verdere toelatingei Rang of akte en verdere toelatingen 63. Warmoezierstr. 91. meisjes. Niet gesubs. bijz. school voor gewoon L. O. van het R.-K. Parochiaal Armbestuur. Hoen. (Winandus Hubertus Donat us) Btsen. (Johannes Cornelis) Betten. (Franciscus Johannes) rssemakers. (Albertus) St. Vincentiusschool Bijz. school .voor onvermogenden. EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. id. ond. vr. en ord. oef. ond. Fransch. vr. en ord. oef. hoofdond. onds. (18781 onds. (1878) ONDERWIJZERS wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. a—i en k. E I id. j hoofdond. Eng. teekenen. ond. ond. vr(je en ordeoef. vrije en ordeoef. ond. id. id. id. vrije en ordeoef. hoofdond. hoofdond. Fransch. ond. hoofdond. Fransch.] Hoogduitse! Wiskunde! vrije en orde® JStekelenburg. Ferdinand Alexander Cornelis) Mertens. (Peters Josephus Joannes) van Dyk. (Johan Hendrik) lioofdond.1 118781 I handteekeM vrije enordei hoofdor i Fr. Hoq Wiskunt bijen. (Gerard Josephus) brkhout- (Theodoras Cornelis Marinus) I Jong. (Hendrik Jacobus f'ornelisi fksen. (Marinus Karel pdewijk) [ers. (Andreas Henri pohannes) i Pothafst. (Eduard Johannes Jozef) van der Helm. (Adriaan Willem Maria) Gerritsen. (Cornelis Adriaan) hoofdond. I Fransch, teekenen, Fling. (Gerardus Hendricus) j Ld'blng* <Caroh* Dominions) pikers. (Nicolaas) Keiaats. (Leonardus Lubertus penneus) K Broek. (WilhelmUS Pohannes) Rni^'J^nton^us Johannes) got (Johannes Antoon Pwnciscus) jbeeuwen. (Adrianus Pohannes) pwers. (Job. Jos.) j Koning. (Anna Maria Antonia) iternotte. (Anna Josina Apoloniai 64. Z. O. Binnen singel 66.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 485