t I 19 19 3 66 66 s. z HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Teurlincx. (Johannes Petrus) ?mann. (Gerrit Hendrik) 66. Westeinde 99. l-q le en ond. lyveld. (Johannes Cornelis) ekers. (Piet Hubert) i Rang of akt en verdere toelatingen ond. Fransch. gymnastiek. Rang of akte en verdere toelatingen i Boer. (Cornelis) rand. (Johannes Matthias üoseph) bijen. (Johannes Wilhelmus) Hoofdond. Fransch. Engelsch. Wiskunde o EN BENAMING DER SCHOOL. burlings. (Johannes Josephus) bgelvanger (Johannes peraphinus) burskens. (Jacobus Hubertus) Fransch, Hoogd. Op de Burgerschool le afdeeling 40, f 45, f 55, f 60, 65, 70. Burgerschool 2e afdeeling f 18, f 18, I f 24, f 24, f 24, f 24. hoofdond. Fr. Eng. wisk. id. id. hinders. (Johannes Josephus) inkmau. (Willem Nicolaas tfaria) Heken. (Gregorius) tills. (Petrus Willem) ij'-rs. (Quirinus Hubert) Lker. (Franciscus Gerardus I (aria) iuffels (Johannes) ONDERWIJZERS oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. ond. Fransch. ond Fransch, teekenen. ond. Fransch, Hoogd. hoofdond. Fr. Hoogd. wisk. hoofdond. Fr. Eng., Hoogd. vr. en ordeoef. hulpond. vr. en ordeoef. hoofdond. Fransch. ond. Fransch, Eng. ond. vr. en ordeoef. ond. Fransch, Eng. ond. Fransch. St. Vincentiusschool. Burgerschool. 2e Afdeeling. Groenhuijzen. (Petrus Antonius) van Dijk. (Theodorus Alovsius) Dart (Henri, A dr. Rov. Maria) i van der Velde (Barth. Petr. Henr.) Viddeleer. (Joh. Petr. Jos.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 486