I 19 19 I lÏ I I 67-68-69 67-68—69 ETs-Hubert) hulus'i(Leonardus Petras pf. (Adrianus) boort Fraw HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Snackers (Hendrik Jozef) «7. Paramadibostr. 21. Gooi. (Henricus Maria) Lambert. (Antonins Nicolaas) ond. Fransch. Gooien. (Carel) 6». Van der Duynstr.il. ond. hoofdond. van den Winkel (Pieter) 69. Da Costastraat42. |ond. vrije en ordeoef. i Rang of all en verdere toelatinga Rang of akte en verdere toelatingen. St. Vincentiusschool Burgerschool 2e afdeeling en voor onvermogenden. Joseph) phurgers. (Leonard Hubert) ond. Fransch. ond. ond. id. a i l-q vrije en ordeoef. ond. Fransch. ond. Fransch. teek. vrije en ordeoef. ond. hoofdow Fransch Hoogduits 2e af'd. ƒ18, ƒ18, 24, ƒ24, ƒ24, ƒ24, voor onvermo- genden nihil. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. St. Vincentiusschool Bijzondere Burgerschool le en 2e afdeeling en voor onvermogenden. lovers. (Joannes) P(-bb«*ls. (Wilhelmus Nicolaas I Hubertus) loetewiel. (Jan Hubert Stephan)) ran Raaphorst. (Antoon Frans ond. Fransch, Eng. ond. Fransch. teekenen. vr. en ord. oef. ond. Fransch. vr. en ord. oef. ond. Fransch, teek, ond VrntiaoH I ond. Fransch, vr. en ord. oef. ond. Fransch. id. hoofdond. teekenen. i vr. en ordeoef. ond. ond. vr. en ordeoef j hoofdond. ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. St. Vincentiusschool Burgerschool 2e afdeeling en voor onvermogenden. tenen. (Peter) luider. (Johannes Petrus) ttes. (Theodoras Marinus Johannes Antonius) aspers. (Jacobus Petrus) nijders. (Jan Jozef) looft van Huijsdupnen. •Aloysius Gerard Cornells) Ionian. (Leonard Cornells) meets. (Leonard Jozef) ond. Fr.. Eng., Hoogd., teekenen. ond. Fransch. hoofdond. Fransch, I Knijnenburg. (Adrianus) vrije en ordeoef. I ten Kroode. (Joannes Henri Marie) Penders. (Jan Allegondus Aloysius) hoofta®^ (Petrus Wilhelmus) rranselt™.'Glinl EngelscH Hoogduit* WiskunM id. ond. Fransch, vr. en ordeoef. i le afdeeling. f 40, f 45, 55, 60, 65, 70, 2e afdeeling. f 18, f 18, r 24, 24. r 24, 24. Voor on vermogenden nihil. id. id. ond. Fransch, vrije on ordeoef. van Betten. (Hermanns Jacobus Josephus) Hoeft van Huisduinen. (Adrianus Cornells Aloysius) do Zeeuw. (Hendrik Gerardus) Smeelen. (Adrianus Martinus Jozef) de Roos. (Hendrik Mattheus) Ruivenkamp. (Franciscus) Steenkamp. (Ant. Ger. Joh.) van Herk. (Am. Lud. Franc.) indman. (Paulus Johannes) ihoenmakers. (Aloysius Severinus Maria) d. Heuvel. (Theodoras Willibrord) ouwenboven. (Wilhelmus Jacob Theodoras) i Vries. (Willem Sybrandus) Niele. (Joannes) )x. (Petras Antonius Joannes) jassen. (Joseph Matthias Hubert) juste. (Henri Eustatius toen raad) !1‘ks. (Theodoras) Roos. (Jan Antoon Theodoras) i 2e afdeeling. 18, 18, 24, 24, 24, 24. Voor on vermogenden nihil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 487