I I i 19 19 70-71-72 70-71-72 Xa)JdML (Paulina Marl» HOOFDEN DER SCHOLEN.. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Badoux. (Theodoras Petrus) 70. Loosduinsche weg. Paulinastraat 4. 71. id. hoofdoM Kars. (Hendrika Gesina Maria) onds. a—k. Hekkelaan 197. Nihil. 72. Rang of akte en verdere toelatingen. DEK SCHOOL. Gesubs. bijzondere meisjesschool voor i gewoon lager onderwijs.: onds. (1857) nutt. handw. onds. id. ond. (1889) f 20 en f 35 Betaling per kwartaal. R.-K. Byz. school voor meisjes van het St. Willibrordusgesticht. R.-K. Bijzondere Jongensschool van het Fonds van Liefdadigheid „Schiefbaan-Hovius". a l o en t. Rang of all en verdere j toelatingd hoofdond (18891 Fransch i Teekenen vrije en iorde oeft-uin ONDERWIJZERS hr wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. naar vermogen. EN BENAMING tiniar. (Carolus Augustinus) I tnmels. (Johannes) Fransch M. O. vrije en ordeoef. Fransch, nutt. en fr. hw. vrije en ordeoef. I Jullie. (Maria Christina Geer- truida) ond. (1889) id. vrije en ordeoef. id. id. nutt. handw. id. id. id. Jhatb. (Helena Hendrica manna) prest (Johanna Maria) Agnes) j Ten Holt. (Wilhelm) Blom. (Anna) Vrouwenfelder. (Elisabeth) Albers. (Maria) I Gregoire. (Maria) Dolkens. (Agatha) I van Rijn. (Maria). Bossard. (Maria Regina Rosalia) Blok. (Petronella Agatha) Landsweers. (Theodora Johanna Catharina) Schouten. (Geertruida Antonia) rmelink. (Johannes lermanus) Iben. (Jan Adam Adolph) 1 Schaik. (Cornelia) hoofdonfl Fransch Eiigelsd handwerk i vrije en ord Kinderen uit het Gesticht. Nihil. Van die buiten I het Gesticht •schoolgaan van nihil tot 25 ets. per wreek Felie. Johanna Hendrika) ini. (Gesina Christina iria) (Catharina Johanna iria) lean. (Maria Sophia Jacoba) ^'ranc*na Catharina ikelbagh. (Maria Catharina Ubertina)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 488