19 19 73-74 73-74 z HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nootenboom(Elisabeth) 73. Oude Molstraat 37.1 Heeremans. (Maria) a—k. Breedstraat 3. 74. id. DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere j toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. bdriks. (Johanna) Uips. (Johanna Helena) onds. Fransch. Fransch M. O. vrije en ordeoef. nutt. handw. vrye en ordeoef. j f 0.15 per week of kosteloos. R.-K. Meisjesschool behoorende tot het St. Willibrordusge- sticht. Hoofdonds' (18891 Fransch. onds., nutt. hw. onds. id. a I, o en t. ONDERWIJZERS br wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. f 20 per jaar met Fransch 30 Betaling per kwartaal. I EN BENAMING Hoofdonds.] Fransch. i Nuttige hand] werken. onds. onds. nutt. handw. onds. (1889) id. vrije en ordeoef. onds. (1857) nutt. en fr. hw. onds. Fransch. onds. (1878) vrye en ordeoef. onds. (1878) Fransch. onds. (1889) Eng. vrye en ordeoef. onds. (1889) Fransch, Hoogduitsch. onds. I Bouwman. (Cornelia) I Van Eijk. (Emma Dorothea Maria) Klokgieters. (Maria) Schröder. (Elisabeth) de Nocker. (Adèle) j Coebergh van den Braak. (Henriette) Pasché. (Johanna) Nijssen. (Wilhelmina) Fransch, nutt. handw. L'Catharina Maria Francisca) F (Margaretha Johanna) plansbeek. (Christina Helena) Bsnian. (Geertje) Dagschool voor meisjes van het St. Willi bro rd us- gesticht. [ytmans. (Petronella knoldina) P^rMJohanna Charlotte [ana Theresia) fmaiis. (Elisabeth Maria Mina) M. (Hendrika) de Velde. (Esther Cornelia) 1 I uormolen (Antonia Ptanna Maria) pbeek. (Francina Pthanna Maria) kgestijn. (Johanna Maria Hendrika) pgemakers. (Anna Maria Elisabeth) jkenhoff. (Louisa Johanna Baria) bus. (Henrietta Hennina ■aria) de Bakker. (Wilhelmina) de Jong (Hanna) Abbing. (Johanna Antonia Maria) 1 de Leur. (Johanna Margaretha Maria) de Jong, (Hendrika Adriana) i Bonsen. (Helene Elisabeth) Wilhelmina) van Wissen. (Jacoba Johanna) Ras. (Maria Wilhelmina) i van de Woestyne. (Elisabeth Johanna Maria Carolina Ignace) I Vrouwenvelder. (Theodora Hendrika Maria) Hertzner. (Harriet Elisabeth Wilhelmina) mbooy. (Francisca Josephina: pilhelmina Maria) Loire. (Arnoldine Catharina largaretha) Riean. (Maria Sophia Jacoba)!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 489