I I i 19 19 1 1 75-76 75-76 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het schopl- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Thiel. (Henriëtte) 75. Brouwersgracht 48. Ithageii. (C. M.) Hoofdonds. Fikke. (Maria Cornelia) 7<>. Noordeinde 202. nutt. handw. idriks. (Maha Joanna) 1- Meer. (Anna Elisabeth) Rang of akte en verdere toelatingen, j Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING Bijz. gesubs. school voor meisjes van het Sint Joseph gesticht. DEK SCHOOL. Hoofdonds. Fransch. i Hoogduitsch, id. id. nutt. en fr. handw. Gesubs. bijz. school voor gewoon en meer uitgebreid Lager Ond. Aloysius Gesticht. a—k, l-p en t. d. Velde (H. F.) kiwenberg. (E. A. M.) IBerckel. (J. W. M.) jrhoeven. (E. C.) kx. (A.) Meel. (J.) rstens. (H.) i (8. W. M.) a—o, q en t. j handw. nut en sm. bndemann. (M. J.) bling. (CJ rritzen. (M. H. M.i fed. (M.) pilst. (M. Th.) hoofdonds., Fransch, handw. onds., Fr., D., Eng. vrije en ord. oef. onds., Fransch, I vrije en ord. oef. onds. onds., Fransch. Fransch, Eng. vrye en ord. oef. I nnenbrink. (J.) ukenscheid. (A. M. 8.) Bitink. (M. J.) IGroot. (A. J. M.) pieer. (C. A. M.) Ilder-v. d. Graaf. (L. C. M.) I hoofdonds., Fr. hoofdonds. I onds., Fransch, vak jI onds., Fransch. onds., vak j. nutt. en fr. handw. onds., vak j. onds., Fransch. onds. onds., nutt. handw. onds., nutt. en fr. handw. onds., nutt. handw. onds. id. Eng. en schrijven. i I handw. nut en sm. schrijven, schrijven. Tekenen en schrijven! i onds., Fransch, nutt. handw. nutt. handw. ONDERWIJZERS bor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. ^oogstraten. (Maria Paulina) F (Helena Eugénie) Ponnolen. (Henriette) Maria) p- (Maria Joanna) Kanna)GeertrUida Jacoba ^u.er^TlL* (Antonia Maria) E “i ,J’hai>na Gesina) r on. (Anna Aldegonda) I le afdeeling f 40.-f50.—, I ƒ60.-, ƒ70.-, per jaar. I 2e afdeeling I 20.— per jaar. I 3e afdeeling ƒ0.25 per week.) De armen betalen niets. le afdeeling ƒ40.-, ƒ50.- 60.-, of ƒ70.- 2e afdeeling ƒ20,-.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 490