f I 19 19 81-82-83 81-82-83 ri -• if, HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NA MEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. I Michael. (Jan Willem) Niet-gesubsidieerde Raamstraat 47. SI. Kardten. (Johan Christiaan) Goedhard. (Jan) Hageman. (Dirk) S2. a— q. Knap. (Magdalena) imelik. (Jacob) id. Wgen. (Julius Hendrik) Eerdbeek. (Hendrik) Laan 12—14. S3. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DF.R SCHOOL. Dagschool voor jongens en meisjes. Hoofdond. (1857) Fransch. nutt. handw. ond. vrije en ordeoef. Z— en s. ah, l-o en s. hoofdond. 1 Fransch, vrije en orde- oefeningen ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bygestaan. i a 2 S 2 Niet-gesu bsi dieerde byzonaere school voor m. u. 1. o. Dagschool. Per kwartaal t 18.75-25 en f 37.50. Met verminde ring voor meer kinderen uit één gezin resp. met i/4 en 1/3. bijzondere school voor m. u. 1. o. Swdhard. (Willem) Perais. (Adriaan) hoofdond. Fransch, wiskunde; hoofdonds. Fr., Eng. vrye en ordeoef. i nutt. handw. ond. vrye en ordeoef. I onds. Eng. Fr, nutt. en fr. hw. I onds. Fr.. Hoogd., Eng. onds. onds. nutt. handw. hoofdond- (18571 Fransch. Hoogduitse!), wiskunde. fnjyt. (Leendert) t !^artinus Johannes) Lmml,burg- ^duard) r u™illon. (Emile Brownlow) Wichael. (Anna Helena f Catharina) Meijer. (Pieter Jacobus) feeiiter. (Wilhelm Christoph) hoofdond. (1878) Fr., Hoogd., Eng., Wiskunde, ond. (1857) Fransch, wisk. hoofdond. Fransch, Hoogd., vrye en ordeoef. ond. (1878) teekenen M. O. I Gymn. M. O. Eng. M. 0. i hoofdonds. (1857) I wisk. handw. ;ond. (1878) Fransch. hoofdond. (1878) wisk. teek, vr. en ord. oef. hoofdond. (1878) Fr., Eng., D. teek. Per jaar f 30 i met verminde ring voor meer kinderen 1 uit één gezin. Voor elke 1 vreemde taal i f 6 per jaar meer. Per kwartaal dagschool t 20 en 37.50 avondschool 1 j f 5 en f 10. pe Zwaan. (Jannetje) thierry. (Mary. Catherine) r longh. (Antonia Hermina) f- Gulden. (Clazina Maria L Margaretha) pwdhard. (Maria Petronella IMargaretha) Kraan. (Jeanette Adriana) tan der Harst. (Willem) Luthersche Burgwal 13. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 492