f f I I 19 19 I 84-85 84-85 L KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school - waar de school EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. De Ruyterstraat 86. Kerling. (Johannes Jacobus) S3. Molenstraat 53. Rang of akte en verdere toelatingen. 1 Bang of ak en verdere toelatingen f 100 - f 250 per jaar. EN BENAMING DEK SCHOOL. van Nieuwenburg. (Hendrikus Petrus) Boers. Benjamin Hendrik) Erdtsiek. (Leendert Martinus Jacobus) v.Ginkel. (Alexander Antoni Theodoras) Vredendaal. (Gerrit Cornells) Stel. (Folkert) Mallêe. (Johannes Gerardus Jacobus) Iwsten. (Leonardus Hendricus) ond. Fr. teek. ond. aardr. M. 0. i iond. vrye en ordoef. ond. id. hoofdond. Fr. vr. en ordeoef. wisk. I gymn. L. O. teekenen. gymn. M. O. i Hoofdond. i1 Fransch, Eugelsch, Hoogduitse ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden bygestaan. l—q. en s. en Nuijen. (Nicolaas Johannes Wynandus Maria) a—g. l—q, en s. scheik. Staats- to^rs. (Jacobus) juyot (Jean Louis Charles) kyligers. (Gustave Hubert) cm. (Adrianus) 8 Niet gesub. Bijz. school voor meer uitgebreid L. O. en M. O. uuunö- jinriichtng I gonio- en I Trigono- I metrie. I hoofdond. Fr. Hoogd. wisk. hoofdond. Fr. Eng. Hoogd. id. hoofdond. Fr. wisk. hoofdond. (’78) j Fr. wisk. gymn. hoofdond. Fr. teek. gymn. ond. Fr. L. O. en M. O. A. ond. Fr. wisk. •happy tot ’t Algemeen. Voor U. L. O. van het Departement ’sGravenhage der Maatscl- nut van *t Weeren. (Willem Frederik) f'’elanden (Willem johan) Hoofdond Wiskunde L Wisk. K.I.i Hoofdond i Fransch I i Hoogd. J Engelsch I (Hoogd. Renaud. (Adriaan) -- Terlaak. (Wilhelmus Bernardus ond. aardrijksk.M. O. Jacobus Ferdinand) transen. (Jan Hermanns) gaspari. (Joseph Carl Friedrich) Ferhoeff. (Hendrik Herman) Meijboorn. (Maurits) rierhagen. (Arie) Meerdink. (Hendrik). Farenhorst. (Bernardus) k Furnée. (A. L. C.) [enselaar. (Karel Antonins) tan Weeren. (Christina) fpoth. (Anke) an Milligen. ("Nicolaas) kandes. (Adolf) truik. (Willem) lijmers. (Willem Johannes) Lrtz. D. L.) j ond. Fr. Duitsch. ond. Fr. Eng. hoofdond. wisk. ond. Fr. wisk. Iond. Fransch. Eng. Ned T. en L. M. 0. leeraar in de scheik. (hoofdond. Engelsch. onds. Fransch I vrye en ordeoef. onds. Fr. teek. i Eng. M. 0., A. B. hoofdond. gesch. en aardr. M. 0. (hoofdond. Fr., Eng., Fr. M. O. A. en B. Gymn. M. 0. I teekenen M. 0.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 493