t 1 19 19 86 86 s 3 a KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOLEN. Bedrag SOORT Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de st hooi EN EN EN geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. [uust (Folkert) S6. Surinamestraat 25. r. Heyningen. (Sinion) [immerer. (Jan). fcber (Willem Petrus) ooghwinkel. (Gerrit) igr.» (Pieter Nicolaas) •olhaas. (Gerrit Jan Mari) ibsi. (Jacobus Cornelia) DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akt en verdere toelatingen EN BENAMING tienden. (Jan Hendrik Mattheus) tourna. (Dirk Reinier) e strake. (Jan Aalbert) ONDERWIJZERS Boor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. a— h, l—q. f 150,-. Betaling per 3 maanden. in Hinloopen Labberton. (Bobert) orst. (Hendrik) mi. (Klaas Johan) Bouscholte. (Gerardus HendrikHoofdond. (18 Fransch, Engelsch, Hoogduitse! Wiskunde. hgerif. (Lambertus Hendrik l(’hristiaan) i hoofdond. (1878) Fransch, wisk. L. O. en M. O. KI. hoofdond. (1878) Fransch. oud. (1878). Fr.. Eng., Duitsch. ond. (1878) vrije en orde oef. hoofdond. (1878). hoofdond., Fransch, vrije en orde oef. hoofdond. (1878) Fr., Hoogduitsch. hoofdond. (1878) Fransch, Engelsch. teekenen. ond. (1878) i Fransch, Engelsch. ond. (1878) Fr., Hoogduitsch, i vrije en orde oef. hoofdond. (1878) Fransch. Cand. Nieuwe Lett, idocts. Ned. Lett, en cand. Philosophie. i Dr. wis-, natuur* en sterrekunde. Handteekenen M. O. Niet gesubs. bijzondere school voor jongens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 494