t I i i I 19 19 1 g 11 87—88 87 -88 a HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school het school ss EN gevestigd is. EN VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Ubbens (Hendrik Doede) ST. Bilderdykstr. 147-149. leWaay. (F. J. H.) r. Rnijven. (0. R. D.) Ichryver. (J. C. D.) ISJHS. |P.) SS. Koordeinde 107. Niet gesubs. bijz. randes, (Adolf) school voor jongens. I Gerard. Rang of akte en verdere toelatingen. Niet gesubs. bijzondere school. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Hoofdacte. Wiskunde. Fransch Engelsch. Hoogd. hoofdond. (18781 Fransch. Hoogd., Teekenen. a—h 'ab.st. (J. C.) aannian. (W. G.) karroo. (G.) Een Vacature. «-», l, q—s. Rang of akti en verdere toelatingen. ond. (1889) Gymnastiek. vr. en ordeoef. Fransch. teek M. O. ond. (1889) Fransch. hoofdond. (1889) i Wiskunde. Ond. (1889) Hoogduitsch L. O. I en M. O. A. vr. en ordeoef. j f 150, f 200 I en 250. jNaar gelang van leeftijd. «Jligers. (Gustave Hubert) nipper. (Sjouke Jacobus Mbbes) »nna (Willem Cornells) S^man. (Reinder Pieter I de Graaff. (Johannes Dirk Nicolaas) (lliiiga. (Bouwe Ago) untinga. (Klaas) hoofdakte wisk. schoonsc.hr. M. O. hulpond. Fransch M. 0. hoofdakte. Wisk. Fransch. Wisk. M. O. K 1, K 5. K 12. teek. M. O. hulpakte wisk. Gymn. M. O. Per jaar: le—5e klasse f 100. i 6e—7e klasse t 120. |8e klasse f 150. 19e klasse f 200.1 Betaling I per kwartaal. nmennans. (Cornells) Vos. (Cornells) fger. (Franciscus) tienden. (Hendrik Willem) 'wts. (Philip Francois) ONDERWIJZERS Joor wie de Hoofden der scholen worden bDgestaan. I i hoofdond. (1857) I aardr. en gescti. M. O. Engelsch M. O. 1 i Hoogd. M. O. Engelsch M. O. i Fransch M. O. I wisk. M. O. K. 1. I hoofdond. (1878). Engelsch. 1 vr. en ordeoef. I hoofdond. (1889). j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 495