I i I r 1= 19 19 F I 92—93—94 -95 92-93-94-95 1 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Wilhelmina) Koster van Groos. (Jacob Jan) f 180 per jaar. 93. k'stnia (Sytze) ?rtran>. (Jacob Johannes) lolenaar. (Johannes) Henaar. (Leendort) Rider. (Hendrika Willemina) hoofdond Smits. (Roeland) onds. de Boer. (Hendrik) en k. ten Breul. (Arnoldus Ignatius) »2. Laan van Meerder- Niet gesubs. btfz. school, voort 224. Rang of akö en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere* toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. hoofd oud. (1857) i Fransch, Duitsch, i Engelsch. Ichnial. (Franciscus Dingeman) hijne. (Willem Marinus) ƒ18 per leerling en per jaar. f 25 per kwartaal. hoe ifdoffl Franscbj Hoogd- a-k, l, o—q en s. l-q en s. Ifffw, 9, ond. Fransch. Eng gymn. j. ond. gymn. j. Gymn. M. O. van Oeveren (Cornelis Martinus Sentinus Adolf) ONDERWIJZERS ioor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. hoofdond. (1857) ond. (1889) teek. gvmn. ond. (1889) vr. en ordeoef. hoofdond. (1889) Fransch ond. (1889) eindex. H. B. S. wisk. L. O. wisk. M. O. K. 1. teekenen M. O. gymn. M. O. Fransch M. O. A. hoofdond. (1857) gymn. ond. (1889) eindex. H. B. S. Hoogduitsch. waar de school 95. Cornelis Speelman- Niet gesubs. byz. school straat 1 voor jongens. Willemstraat 30. Niet gesubs. b(jz. school j voor jongens. onggrijp iSybrand) waagdijk (Meindert) aaring. (Pieter J. A. M.) immer. (Jacob) ’mtani (Eduard Johan) nvk. (Jan) le kl f 100. 2e kl. f 120. I 3e kl. 140. I Betaling per kwartaal. wschütz. (Theodoras Mippus Johannus) X^n1ohl,unes Marinus) “K- (Willem Daniël) hoofdond. I (1878) Fransch, Duitsch, Engelsch. K 1, K 12 en Q. hulpond. Fr., gymn. (Arendina Johanna Maria onds. vr. en ordeoef. nutt. handw. j 94. Van Bylandtstr. 184. Gesubs. b(jz. school voor gewoon lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 497