t i r I 1 19 19 lil L 98—99 98-99 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Schut. (Geertruida Berendina) 9S. Nassaulaan 18. idagr. (Clara) ’Ithuisen. (Johannes) de Ridder. (Margaritha) Zwarteweg 1. 99. der Rang of aki en verdere toelatingen Rang of akte en verdere toelatingen EN BENAMING Niet gesubs. b(jz. school voor meer uit gebreid L. O. voor meisjes. DER SCHOOL. Ld. Burg. iMargaretha [Antoinette) a-q en t. Itali- aansch. s en i. hoofdonds. Fransch. Duitsch L. Voor leerlingen eerste klasse 100, voor leerlingen tot 10 jaar ƒ120, daarboven ƒ150. Niet gesubs. bijzondere school voor meisjes. M. L. O. ONDERWIJZERS x>r wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan, i igerweij. (Emma Alida) >einan. (Magdalena Antoinette) Roozendaal. (Marie) fanstiehl. (Christina Phillippina) Roo. (Albertine Cornelia Johanna) iclise. (Julie) oogwerf. (Emma) r. Bleekrode. issink. (Anne Marie) onds. (1878) Fr., Eng. L. O. nutt handw. Fransch M. 0. onds. (1878) Duitsch L. O. vr. en ord. oef. Eng. M. O. A. en B.l Duitsch M. O. A en B. hoofdonds. teek. M. O. onds. (1878) Eng. L. O. onds. (1878) Fransch. id. id. i Phil. nat. doctor. onds. 1878, Fransch/ vr. en ord. oef. hoofdond. Voorkinderen iv. zes tot negen jaar f 110, van negen tot twaalf' f 120, I boven twaalf f 160. hoofdond» (1857) Fransch. Engel* Hoogduit»! Volgraff. (Suzanne) Coops. Geertruida) Willing. (Emily) al. (Henriëtte) (Ridder. (Henriette) f™- (Cornelia) W-Snuth. (Alice) praan- (Magdalena) tSl‘„Wailhelmina’ riedé (Henriëtte) kies. (Albertine) I hoofdonds. (1878) Fr. Eng. M. O. A. nutt. handw. onds. (1878) Fransch M. O. A. nutt handw. hoofdonds. (1878) Fr. vr. en ord. oef. onds. id. Engelsch, I hoofdonds. (1857) illoogd. M. O. A. en B. j teèkenen M. O. nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 499