1 I INHOUD. Bladz. HOOFDSTUK I. 1 BEVOLKING II. 4 VERKIEZINGEN 111. 11 GEMEENTEBESTUUR IV. 23 GELDMIDDELEN V. GEMEENTE√čIGENDOMMEN, WERKEN EN 29 INRICHTINGEN Vla. 105 MEDISCHE POLITIE VI&. 121 GEMEENTEPOLITIE VII. 131 NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ. VIII. 136 KERKELIJKE ZAKEN T) IX. ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETEN - 139 SCHAPPEN X. 159 ARMWEZEN r> XI. 165 LANDBOUW EN VEETEELT. XII. NIJVERHEID, HANDEL EN SCHEEP- 168 VAART XIII. INRICHTINGEN, IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL 172 EN ANDERE BEDRIJVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 4