f 19 19 I I 100-101 100-101 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEE RELINGEN SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. van Weleveld. (Johanna) Tinholt. (Catharina Maria) o onus, rr., e iningen. (Adriana Cornelia)) onds. Fr., Rang of akte en verdere toelatingen. Byz. niet gesub. school voor meer uitgebreid L. O. voor meisjes. EN BENAMING DER SCHOOL. (i—h k-q en t. Hoofdonds. Fransch. Engelsch. Hoogdllltsdl 1OI. Koninginnegracht Niet gesub. byz. school. 26. ONDERWIJZERS oor wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. oogwerf. (Jacqueline Ingenita) onds. Fr. M. O. A. Hoogd.. Engelsch. nutt. en fr. handw. teekenen. onds. Fransch. onds. Eng. M. O. A. enB.i reis (Marie Bezoeki) rijer. (Christina Dorothea) Her. (Hendriks) engevelt. (Maria Charlotte) ui Tricht. (Albertina Jacoba) Hoofdondi Fransch. Engels i Hoogduit^ i f 100 per jaar. Teekenonder- wys (vrijwillig) f Si per jaar. Betaling per kwartaal. bjtholt. (Meike) P I lil lid. VV1 peiniiigen. (Petronella) P- Haas. (Gertrude) Jemaker. (Rinkina) karna. (Everdina) [hrizen. (Dirkje) we. (Marie Madeleine) toy-Smith. (Alice) iPeursem—v. d. Waarden Amelia) ige. (Amy) mode. (Dr. L.) •8 Rang of akt en verdere toelatingen. le, 2e en 3e kl. f 100. I 4e, 5e. f 126, i6e—lie kl. ƒ150. Twee kinderen i uit één gezin I 10 pCt. drie of meer 15 pCt. korting. Betaling per kwartaal. 9, s, t. I onds. Fr., Eng., D. F“, Eng. onds. Fransch. i hoofdonds. Hoogd. onds. onds., Fransch hoofdonds., Fr. Fransch M. O. A. Engelsch gymn. M. O. handteekenen M. O. phil. nat. doctor. 1OO. De Ruyterstr. 38.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 500