I i I 19 19 I 102—103 102—103 1 HOOFDEN DEK SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school ss EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. [man. (Magdalena) van Gigch. (Elize Rose) 102. Van Speijkstr. 34. internette) (khuiseu. (Rosette) Boldingh. (Maria Margaretha) Meerder-j teekenen M. O. Gymn. M. O. Mg- (Johanna Mathilde) bnan. Rang of akte en verdere toelatingen. Bqz. school voor meisjes. DEK SCHOOL. Gigch. (Rosalie Henriëtte) kk. iTonia Johanna) bdfhout-Pisuisse. (Anna Disabeth Geertruida) le—5e kL f 70. 6e kl. f 85. 7e—9e kl. f 100. 103. Laan v voort 162. 'O g Hoofdonds (1878) Fransch, EngelscL wisk. M. 0 a—n, p en a a—m, q en s. EN BENAMING r’er- (Baudewine Rang of ak en verdere j toelatingei ONDERWIJZERS »r wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. ykaas. (Jeannette Maria) ^visser. (Dorothea uhelmina) (Sophia Cornelia ‘(telmina) (Jaeoba Henriêtte (Johian). Byz. school voor meisjes M. U. L. O. Hoofdonds Engels^ Duitsch. Fransch, M. 0. A. mans. (Victorina) Kijken. (Nannie Elizo) Zwaan. (Ida) lijs. (Sara Marie) hi. (Petronella Jacoba phelmina) hoofdonds. Fr., Eng. [Duitsch M.O. A en B.j hw. v. n. en sm. jselbergs. (Henriette Cornelia .hoofdonds. (78) Fr., nutt. en fr. hw. vr. en ord. oef. i onds. (1878) Fr. hw. v. nut. vr. en ord. oef. i hw. v. n. en sin. onds. (1878) Fr. I vr. en ord. oef. i j handw. v. nut. tienkamp. (Agnes Jacqueline)! Engelsch M. O. Ionds. (1878) Duitsch, Eng. Fr. M. O. onds. (1878) i Fransch, Duitsch. teekenen M. O. gymn. onds. (1878) I vr. en ord. oef. I onds. (1878) Fransch. Ie en 2e klasse I Z70, 13e, 4e en 5e kl. ƒ85, 6e en 7e kl. i ƒ100. onds. nutt. handw.' Fr. M. O. A. I (Magdalena Johanna) hoofdonds. Fr. L. O. nutt. handw. vrye en ordeoef 1 '°ng- (Anna Maria) onds. nutt. handw. Fransch. vrije en ordeoef. Jacqueline) hoofdonds. I vrije en ordeoef. teekenen L. O. hoofdonds. Fr. M. O. I A., Hoogd. L. O. onds. Fransch L. O. onds.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 501