I 1 I! 19 19 I 104—105 104- 105 s HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het st'hool- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Molenaar. (Helena Maria) Smit Sibinga. (Maria) Aken. (Cornelia) 1 Irunt. (Alida Jacoba) t 80 en löO. J Rang of ak en verdere toelatingei DEK SCHOOL. 104. Juliana van Stol-; berglaan 4. 105. Luthersche Burg wal 10a. Bijzondere school voor meisyes (M. U. L. O.) Bijzondere school voor meisjes (M. U. L. O 9-n, p en s. s en t. Mevr. Michaël v. d. Watering- (M. J. G.) hoofdonds Fransch, Engelsch, vr. en ordeo Kenliaus. (Elisabeth Wilhel mina i fan Aken. (Antonia) Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING hoofdonds. onds. Fransch, Eng. onds. id. Fransch. nutt. handw. onds. Fransch M. 0. A. Eng. M. O. A. hoofdond. Fr. gymn. teekenen, wisk. teek. M. O. onds. Hoogduitsch M. O. A. au Vollenhoven. (Johanna) e Bt-rgh. (Agnes) ONDERWIJZERS door wie de Hoofden der scholen worden by gestaan. jodenkamp. (Agnes Jacqueline Catharina) ili-hr. (Bertha Eniilie Henriëttei ?1"ck. (Greta Jeannette) W. (Rachel) d. Mark. (Louise) ars.se. (Henriette) Niet. (Johanna Petronella) Dest- (Angelique) «an. (Marie Louise) Man (Antony) onds. (1857) Fr. nutt. handw. vrije en ordeoef. Fr. D. Eng. Eng. M. O. A. onds. (1878) Duitsch L. en M. O. A. en B. hoofdonds. (1878) I nutt. handw. vrije en ordeoef. onds. (1878) Fransch, Eng. onds. (1878) Fr. nutt. hw. onds. (1857) Fransch, Eng, Fr. M. 0. A. hoofdonds. (1878) I waar de school *fsen. (Hendrika) Heel. (Gesine Abelia) lU FUCk;r von E'K8- Hoofdoai Franscl) Engelsd Hoogduits I nutt. hanc Nederl. M Lettert® :De eerste twee i leerl. f 100, I de i volgende f 120, de i overige f 150.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 502