f i i j I 19 19 106— 107 106-107 f g - HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN NAMEN van waar de school NAMEN EN het school* EN gevestigd is. EN VOORNAMEN. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. 106. Heemraadstr. 77. Verschoor. (Cornells Frederik) keen. (Dirk) 107. Gondelstraat 23. te Winkel Jr. (Hendrik Willem) k—m. )dewijk) Rang of akte en verdere toelatingen Rang of akte j en verdere toelatingen. Gesubsidieerde bijzondere school. Gereformeerde school. EN BENAMING DER SCHOOL. hoofdond. Fransch. ond. vak i. id. Baal. (Jannis) 11. (Gerrit ONDERWIJZERS or wie de Hoofden der scholen worden bijgestaan. IVr maand: L. O. Voor 1 kind i kinderen' n der Valk. (Nikolaas Jan) n Westenbrugge. (Jan) jonde, nutt. handw. ond. vak j. id. f 0.75, voor Duitsch f 0.75. I Alleen ééne der talen f 1.— hoofdond. vrije en ordeoef. hoofdond. ond. Fransch. ond. hoofdond. vrije en ordeoef. i hoofdond. ond. Engelsch. onds. Gesubsidieerd, bijzonder voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs. voor 2 1 f 1.80, pk. (Klaas) etstra. (Willem) jul. (Henriette) Eéne vacature. hoofdond. Fransch, Hoogduitse!] vak j. 25 ct. per week! voor het eerste kind, 20 ct. voor elk volgend. Per maand f 1.— voor onderwijs in Fransch. terhof. (Herman Johan) dPiblom. (Johannes Umbertus) jehouwenburg. (Cornelia Wothea) ï1'* (Anna Henriette) AfimilZl». /TT-.- 1 r' voor 3 kinderei f 2M M. U. L. 0. voor ieder kind! f 1.50, I voor Fransch I a—i, k, I en o. onds. null. handw. vak J.j (Hendrik Jacobus) i Jw (George Willem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 503