•I i f I 19 19 i 108-109-110 108-109-110 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school het school- EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1OH. Parkweg 15. a—q faby-Stnith. (Alice Margaret) uj^is. (Sophie Jacobine) Ikerman. (Anna) Rang of akte en verdere toelatingen. j Rang of aki en verdere toelatingen Niet gesubs. bijzondere school M. U. L. O. a q 8 en t. I’aesie. (Maria Engelina Elisabeth) mier. (Anna) tolenians Bennen. (Anna) Hoogd. M. O. B. onds. id. teekenen L. O. gymn. L. O. hoofdonds. Fransch L. vrije en ordeo nutt. handi Bijzondere meisjes school. M. U. L. O. ak-h en t. EN BENAMING DF.R SCHOOL. Fransch M. O. B. I Engelsch M. O. B. Rivgen. (Hermine Petronella Maria) ONDERWIJZERS joor wi«‘ de Hoofden der scholen worden bijgestaan. iffarel. iMarta Eleonore) oopmans van Boekeren. (Froukje) Fisselink. (Heiltje) otding Vinnis. (Anna Suzanna) Wal. (Cato) nintus. (Jacoba) ijnne. (Jan) Engelsch M. O. onds. (1857) Fr., Eng., Duitsch, wisk. M. O. KI. Engelsch. onds. (1878) Fransch M. O. A. Engelsch. onds. Fransch. Engelsch. hulpakte akte nutt. handw., Fr., L. O. Hulpakte, Fransch L. O., Engelsch L. O.l hulpakte, akte nutt. handw., wisk. L. O. i Hulpakte Fr. L. O. Engelsch L. O. Teekenen M. O. Koorzang. Piano L. O. Eerste drie klassen 120. 4e, 5e, 6e en 7e f 130 volgende klassen f 150. Hieronder zijn begrepen alle boeken en schoolbehoef- ten. f 150 en f 100 i Betaling per kwartaal. Kruyt. (Neeltje Jacoba Coinepa) hoofdondsJ Fransch. Engelsch. Duitsch. I hw. v.nutenl ileson. (Hillechino Jacoba ■ucretia) asen. (Johanna Margaretha) Aken. (Adriana Theodora) ngelbronner. (Maria lisabetbl? ■ring. (Anna Cornelia) wder. (Hermina Antoinette), f 100 voor de :aanvangklassen f 150 en f 200 jvoor de hoogste' klassen. hoofdaktc hulpakte- Akte nutt. Franst’lt Engel»* Vuitseh 10». Badhuisweg 16, villa Arcadia. 110. Mauritskade 57. Bijzondere school voor I meisjes met uitgebreid leerplan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 504