l\ 19 Ialingsscholen. 19 OPENBARE HEJ - i 1-8 1—8 HOOFDEN. SOORT Bedrag Uren VAKKEN LIGGING Cursus- EN NAMEN Akte van den dag Akte NAMEN van in de school onder- BENAMING I’F.K maanden. en verdere en verdere EN EN of avond. DER wezen. SCHOOL. VOORNAMEN. toelatingen. toelatingen. VOORNAMEN. SCHOOL. 3 October—April. 1 Ammunitiehaven. herhalingsschool hoofdond. id. 3 id. id. de Jongh. (Jan Willem) id. en b. id. 2 Van DiJckstraat. i Ruyter. (.Jan Hendrik) liyk. ij.) 2 id. id. id. id. id. Kerkstraat. 8 kkstra. di. S.) id. id. 3 id. Kielder. (Gerrit) id. en h. id. De Vhegerstraal. 4 3 id. id. id. Kanon. (Donwe) id. en b. id. Sirteniastraat. 5 id. Van 5—15 cts. id. C 1 en D 1. Badhuiskade. pniaas. (Cornells Johan.) id. Frederik) id. id. 6—8 n.m. Duiker. (Fokke) Openbare Zwarteweg. sen). ijiH»fdoni 4 id. id. 10 cts. per week. id. id. Hoefkade. 8 hoofdond.. I Gymnastiek. in Vliet. (Cornells Jacob) oerman». (Pieter) pnaud. (Hendrik Izaaki [wyman. (Cornelia) loll. iHormanus) "uwer. (Dirk) luws. (Jolnier) esseling (Christiaan Leinardus) fuwer. (Homme) *‘p. iMarinus Johannes) hder Marei. (Dirk Corn.) Menbekor. (Ary Willem) hoofdakte, Fransch.! fniaas. (Cornelia Johan.) id. i (me afd. en D). hoofdakte, i dipl. handenarbeid, hoofdakte, gymn. hoofdond., Fransch. hoofdond., wisk. onderwijzer, teekenen, gymn. hoofdond. hoofdond., vr|je en ordeoef. hoofdond. van der Laan. (Gerrit Cornells Filippus) hoofdond J Fransch-1 Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag 7—9 n.m. 10 cts., 5 cts. per week of nihil. 2 (met C) 6 hoofdond., gymn. hoofdond., gymn., i handteek., wisk. hoofdond., Fransch. handteekenen, I vr|je en ordeoef. i i het schoolgeld hoofdond.. Ir jgymn.,teekei»l Hooftman. (Jan Leendert) hoofdond., wisk. I hoofdond. v. n. en sm. id. I Dipl. Kookschool. 3 |(2 en 3; zijn paral- I lel- i klas- a, c, d, q, Ijjnteekenen, i kasboek houden, handenarbeid, i aanschouw, meetk. en algem. kennis. "dif^r. (Aren) I-niiiK'. (Pieter) k’nilx.gpn, (Louise Ariana Frederika) binons. (Suze) hoofdond, Duitsch- Wiskunde, Teekenen. Gymnastic hoofdond., Fransch. id. l handw. v. nut, 10 cts., 5 cts. of nihil. hoofdond.. Iwisk., teek^nfl ^ymnastieL hoofdond., teekenen.I id., id. Slöjd (Nftas), gymn. hoofdond. c, d, g, h, k, i kook- en huishoudkunde. j hoofdond.. Fl hand teek* nei diploma zan| I vr. en ord.oé herhalingsschool i voor meisjes. C 2. ker. (Herman Antonie) i .eeuwen. (Anton. Martin.)) *»v' 'l 'Anna Elis.Wilhelma.) handw. *1- (Lydia) onions. (Suze) Dipl. Kookschool. de Beste. (A. J. PJ (iVDERWIJZERS en ONDERWIJZERESSEN, i ii I I Verschoor. (Cornelis en ix»ekijouden. j Openbare voor jongens. C 1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 507