i L 11 19 19 15-18 15—18 kLINGSSCHOLEN. BIJZONDERE H0 XDERWIJZERS en ONDERWIJZERESSEN. HOOFDE N. SOORT VAKKEN Uren LIGGING Bedrag EN Cursus- NAMEN NAMEN Akte Akte in de school onder- BENAMING van den dag DEK van maanden. en verdere EN en verdere EN DER wezen. of avond. S C H O O L. het schoolgeld. VOORNAMEN. toelatingen VOORNAMEN. toelatingen. SCHOOL. 1 Septemb.—Mei. Eiken avond 8—9. Hooftskade 1. 15 Nihil. hoofdonüen 1 a—d. Eiken avond 8—9. Hooftskade 1. 16 id. 3 a—d. Noord wal 5. id. F (Hendrik) i Kruiswijk. (Jan) 1 id. I. 18' id Z. 0. Buiten singel 233. Ronda. (Johannes Wijnandus) 15 September— 15 Juni. Maand., Dinsd. 6-8. hoofdondpn F ransch. i Het geheelejaar. a f on koken. Herhalingsschool voor meisjes van de Diaconie der Herv. Gemeente. Herhalingsschool voor jongens van de Diaconie der Herv. Gemeente. Herhalingsschool voor meisjes der vereeniging „Licht, Liefde, Leven’. van Kempen. (Hendrik Jacobus) Herhalingsschool van de Diaconie der Waalsche Gemeente. I Brussaard. (Pieter Johannes Nicolaas) onderwijzer. Fransch. pootdon^ Franscu- Duit^ Alle werkdagen behalve Zaterdag 12i/2-H/2. O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 509