I I 19 19 18 I 11 I Van 9. 10 of Van 12 Boven 12 8 jaar. WAAR DE SCHOOL HOOFDEN EN BENAMING 11 jaar. jaar. jaar. 15 October. GELEGEN IS. HER SCHOLEN. OPMERKINGEN. JI. V M. M. V. M. M. V. O P E N B A R E 8 C H O L E N. A. der 2e klasse. a. Duinstraat (Noordzijde). Viv/aluf rant Vijzelstraat der le klasse. b. ju 46 c. Burgerscholen. >1 1 2 9 14 2 2 2 4 3 120 135 104 104 102 148 109 1<6 122 15 9 14 12 9 13 6 7 4 4 2 8 78 54 67 103 80 43 78 86 16 16 13 8 168 109 i 4*’ 36 46 28 5b 46 41 6b 107 112 142 137 127 19 96 17 111 79 115 12n 127 68 13 25 24 36 19 20 171 130 147 217 237 136 152 236 115 7b 60 49 M 61 4 b 60 b9 49 m 73 101 1'8 9.3 1(3 101 106 134 16 12 11 14 14 28 18 13 5 10 10 11 12 16 1 14 4 5 5 9 1 13 30 31 32 33 34 35 36 37 38 92 113 107 112 102 91 18 4.-; 18 19 15 36 27 39 40 41 42 43 44 45 201 237 259 205 179 248 190 251 261 266 248 255 256 281 237 164 261 258 255 282 245 152 213 61 297 176 237 242 275 69 67 87 7o 52 101 80 93 99 109 89 110 95 93 103 65 94 107 83 104 82 127 93 42 119 105 98 119 31 28 27 33 22 13 39 85 38 42 i 45 21 i 28 32 10 21 28 17 17 12 i 15 4 15 1 13 13 20 10 28 i 34 43 34 37 28 28 23 43 38 48 45 30 28 40 21 18 48 27 25 32 23 5 19 2 30 16 13 22 21 50 33 36 37 29 49 41 22 14 22 21 34 14 19 59 10 82 58 36 96 58 68 52 63 M. de Vries D. Kanon A. Pal te W. de Vletter. G. C. F. van der Laan I C. E. Keilholz L. de Vries J. W. de Jongh A. Mout Korte Lomburdstraat Zuid wal I Schelpkade I Waalstraat Falckstraat Koningin-Emmakade. I Alexanderplein 16 I 8 42 I 26 20 20 13 142 I 108 i .t- 113 126 115 107 101 106 i 103 87 i 79 93 119 i 119 112 I 126 l 21 i 102 12 I 121 1 66 97 80 i 121 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 i 28 I 29 27 15 11 26 32 12 21 i 31 15 165 I 183 107 AchterRaamstraat Sirtemastraat Kerkstraat Noord wal Fannius-Scholtenfitraat Zieken Roggeveenstraat van Beekstraat. Badhuiskade 8 21 16 13 16 13 14 14 16 16 11 14 27 I 14 25 I 13 12 12 5 i 9 i 13 1 5 Tot en mei 203 i 151 107 i 211 193 154 I 153 238 140 J. L. Hooftman F. C. J. de Ridder 3 I F. Eterman. J. H. G. Roel C. W. Valken. F. Duiker G. J. Ligthart S. de Vries. A. P. Brauckman W. Koops Ammunitiehaven Korte Lom hardst raat Korten bosch Nieuwe Schoolstraat. Lepelstraat Zwarte weg Tullinghstraat Hemstefhuisstraat Lijnbaan Kyswykschestraat v. Ravestetynstraat Rijswtfkscheplein Bleek erslaan de Ghetynstraat Hijefkade Vlietstraat Nieuwe Haven Ferdinand Bolstraat Zusterstraat van Damstraat de Vliegerstraat Lamgroen Storten bekerstraat Lijnbaan Keizerstraat Badhuisstraat Duinstraat (Zuidzijde) i C. A. Hofman I P. Poot W. v. Rossen. A. Laban K. Goudswaard P. .1. Teebaal Y. Ykema 221 220 215 239 194 203 204 228 270 261 251 224 242 241 i 201 159 201 I 234 219 i 232 232 151 214 48 272 142 •214 184 262 Totaal op J. M. Prinn. A. J. P. de Beste J. Vreeburg. H. J. van der Kraan H. Sasburg. K. G. Houwen J. van Andel J. .J. ten Have K. Baars J. Velthuizen G. Kielder J. F. Goudswaard J. Laban P. Rauwerda S. W. Stortenbeker Th. J. Vonk S. Knoppien IJ. Eigenhuis H. A. Avenarius 12 59 j 21 14

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 511