19 19 I - - I I Tot en met kan 9,10 of I Van 12 Boven 12 Totaal op 8 jaar. WAAR DE SCHOOL j HOOFDEN EN BENAMING 11 jaar. jaar. jaar. 15 October. GELEGEN IS. OPMERKINGEN. DER SCHOLEN. M. M. M. V. M. M. I 3855 4952 1166 1061 818 678 9941 9358 B I.) Z O N D E R E S C H O L E N. B. 21 P' lu 74 23 19 207 2 8 2 13 Loosduinscheweg 83 27 9 210 80 133 30 32 290 38 10 31 112 1 i „lauiai ivvwv.u... v. d. Duinstraat da Costastraat j Zuid Binnensingel. Prins Hendrikstraat de Ruyterstraat. Molenstraat Surinamestraat Bilderdykstraat 5 15 13 15 43 30 125 10 15 3us 25 52 102 9 52 2 28 10 117 12 20 16 4 14 78 I 79 30 51 29 51 45 39 44 45 7 31 2 43 24 2»> 26 10 10 5 8 40 45 56 37 15 1 49 6 73 16 22 558 267 35 57 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 85 86 87 Scheveningscheweg Raamstraat Luthersche Burgwal Laan 17 197 192 181 205 252 155 22 37 15 20 2 45 6 1 15 18 28 29 19 12 4 8 57 88 71 65 106 49 46. 59 43 49 63 48 19 lo 11 8 18 13 ‘*2 124 117 105 152 143 126 241 204 231 176 66 72 8b 82 55 45 27 57 47 .30 61 13 38 26 35 85 12 15 18 18 10 248 220 251 206 123 127 64 130 119 59 195 53 54 55 56 57 114 87 101 85 12 55 72 57 61 54 38 3 8 5 8 6 13 9 4 13 10 13 18 4 18 9 27 25 23 6 5 9 12 129 307 267 523 749 141 58 59 60 !<4 20 14 10 15 19 3 65 11 248 47 143 89 246 297 51 12 35 30 52 59 18 345 72 199 41 :J5 4 11 69 442 581 495 548 522 165 Loosduinscheweg Paulinastraat. Hekkelaan Oude Molstraat Breedstraat u Brouwersgracht. Koordeinde H. P. schappy B. H. Boel G. H. Bouscholte I H. D. Ubbens 31 i 122 70 I 36 26 71 72 78 74 75 76 77 i J. Goedhard H. Ejrdbeeek van Nieuwenburg, School der Maat- y „tot Nut van ’t Algemeen" era en N. J. W. M. Nuijen 46 j A. Labberton 47 D. Harberts 48 j W. L. Roel. 49 i W. J. Jongejan 50 H. R. Hölscher 51 J. M. Keen 52 Mej. J. J. Ph. Lysen H. G. M. Kars E. Nootenboom M. Heeremans H. van Thiel, School v. d. H. Alovsius M. C. Fikke E. Haaitsma, School van het rHuis van Barmhartigheid” 7 J. van Hal J. D. M. Francken, School der stichting Schiefbaan-Hovius A. J, Verdam, School van het R.-K. Ge sticht „de Voorzienigheid” van Merlenstraat van Swindenstraat J Amalia v. Solmsstraat N. W. Buitensingel Neptunusstraat Korte Lombardstraat. Atjehstraat Totaal. Prinsegracht Westeinde Z. 0. Buitensingel. I J. P. v. d. Haas. School der Ned. Herv. Diaconie. G. P. Post, School der Ned. Herv. Gemeente I L. Plette, School van het Herv. Weeshuis .J. Pelser, School der Ned. Herv. Gemeente j J. A. Wijn veldt, School der Vereeniging tot j oprichting en instandhouding der scholen op gereformeerden grondslag j P. Voerman, School v. h. Gereform. Weeshuis. .1. Kruiswijk, School v. h. Waalsche Weeshuis. F. Rumscheidt, School der Duitsch-Evangel. Gemeente A. J. van Wijk, School met den Bybel H. Nieukerke, Charitable Societeitsschool Chr. Wesseling, School v. h. R.-K. Weeshuis ld. ld. I W. H. D. Hoen, J. C. Lelyveld, J. P. Teurlincx, M. J. Snackers, C. Coolen, P. v. d. Winkel, Westeinde Nobelstraat Koningstraat Z. O. Buitensingel Scholen der H. Vincentius-Vereeniging. Th. P. Badoux, School der stichting Schief- baan-Hovius Mej. M. C. G. Jollie ötlUUU ,uc w; 81 I J. W. Michaël. 82 J. Goedhard 83 H F.Ardhepfik 84 h. Waalsche Weeshuis. BleyenburgI van Ostadestraat Amsterd. Veerkade Warmoezierstraat Idem. Z. O. Binnensingel WesteindeI Idem. Param aribostraat i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 512