1 o 19 19 1 RECAPITULATIE. i 'li; Tot en met! 'Van 9, 10 of Van 12 Boven 12 Totaal op 8 jaar. 11 jaar. jaar. WAAR DE SCHOOL jaar. HOOFDEN EN BENAMING 15 October. OPMERKINGEN. GELEGEN IS. DER SCHOLEN. M. M. M. V. V. M. M. V. 13 2 31 20 23 1 96 2 2 Totaal 2375 2505 I 726 i 678 817 869 6383 6361 3855 2375 6230 |567 i Totaal 6557 1547 L. Ï892 • 17:19 1635 15719 16324 M. de Ridder J. van Weleveld. A. Openbare scholen B. Bijzondere scholen 818 817 9941 6383 15 '24 15 ra 4052 2505 50 2 256 162 1102 >465 17 20 1166 j 726 i 4 5 122 64 41 23 I 76 9 30 97 67 I 4 9 8 148 3 97 2 14 38 6 14 1 3 5 1 18 15 10 3 678 j 869 j 9358 6361 u; 3 14 6 28 6 65 5 10 9 12 71 57 42 22 21 54 41 7 19 2! 6 5 12 45 34 56 42 177 20 46 14 38 14 3 109 85 60 30 38 125 85 163 57 80 250 158 20 66 50 11 2 14 2 6 l 2 102 103 104 105 106 C. F. Verschoor 107 1 H. W. te Winkel Jr. 108 i Mej. N. J. C. Kruijt 109 i 110 I 10 i 4 2 2 6 j 15 14 i 21 I 9 I 8 i 25 15 1 3 .1 i i 129 I r E. R. van Gigh M. M. Boldingh M. Smit Sibinga. Mevr. H. J. G. Michael—v. d. Watering H. P. M. Riegen M. E. E. Paesie 1061 I 678 Koster van Groos R. Smits 95 A. J. ten Breul Mej. S. Bachofner 97 Mevr. A. E. v. d. Watering—Visser 98 Mej. G. B. Schut 99.' - 100 V. VU11 HCICWIU. 101 I Mej. C. M. Tinholt L 88 J. D. N. de Graaff 89 P. T. van der Meulen 90 G. van Wijngaarden 91 L. Looijen 92 C. M. S. A. van Oeveren 93 J. 94 Noordeinde Nassau laan Prins Hendrikplein v. d. Spiegelstraat. liaan v. Meerder vim »rt j W illemstraat v, Byiandtstraat I Corn. Speel manstraat I Laan v. Meerdervoort i Oude Molstraat Nassaulaan i Zwarteweg de Ruyterstraat. Koninginnegracht I van Spehkstraat Laan v. Meerdervoort i Juliana v. Stolberglaan. Luthersche Burgwal Heemraadstraat. Gondelstraat I Parkweg Nieuwe Badhuisweg. i Mau ritskade

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 513