1 19 Tabel A. ONDERWIJZEND PERSONEEL 5 de Gemeentel ij ke Bewaarscholen aan 1Noordwal. 4. Vaülanlplein. 5" 2. Koningstraat. 5. Hekkelaan. E. J. Kool, Hoofd. r n 3. Voldersgr acht. 6. Nieuwe Schoolstraat. H. A. Hoefman r> n P. Gout L. E. A. Nelck E. H. Bout D. Steenbergen H. Mennes H. A. G. Landsman Ph. Goldman N. Hoogteyling H. Kuipers en H. Struys, Kweek 2'' 3" 4® Hoofd. Onds. 1® rang 2® 3® 4® 5® 5® 5® 5® J. M. Abbing A. J. C. Verhaar. J. Berg W. M. de Gee. H. M. Knaap M. M. Bach. M. C. v. d. Horst M. Mioulet S. B. M. Ci om bet C. Schröder. C. L. Austermühle Chr. Plaat J. v. Wilpe. M. Lette D. Huese P. C. v. Gulden J. ’t Hart en C. v. Dijk, Kweek. E. H. v. Beusekom. Hoofd. Onds. 1® rang 2® 3® 4® 5® 5® 5® 5® H. Wijnstok B. v. d. Bor H. W. Sanger J. F. H. Struys E. C. van Schayk J. M. Stolk A. Steenbergen H. v. d. Bor M. Sonius en B. Bennink, Kweek. n R. Gisolf en 0. v. Rinsum, Kweek. G. Lieffering, Hoofd. Onds. 1® rang Op 3® 4® 5® n 5® 5“ 5® J. van Heffen, Hoofd. Onds. 1® rang M. Hoek L. Th. Silvius. M. v. Batenburg W. Pieterse. J Mets J. Laurie A. Augustijn A. v. Vliet A. Gerritse en E.de laVieter, Kw. Onds. J. M. Veelo1® rang M. v. d. Bor 2® E. Koolhaalder 3® C. H. L. Haas. 4® G Kok5® H.C Brunetd.Rochebruneö® S. Haas C. Bijleveld5® D. Janse en C. Haffert, Kweek A. M. Muns, Hoofd. Onds. 1® rang 2® 3» 4® 5® 5® 5® 5»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 523