(2e Afd.) versl. v. de com. t. wering v. schoolverz. 20 ’s-Gravenhage, Januari 1903. 9 De Commissie voornoemd, H. Tobbe, Voorzitter. R. T. de Wijs, Secretaris. De redenen van absoluut schoolverzuim waren In 7 gevallen bleken deze op een misverstand te berusten en de kinderen reeds school te gaan, hoewel, zeer waarschijnlijk eerst geplaatst dadelijk na de aanschrijving van den betrokken school opziener 4 bleef de oorzaak onbekend; -2 volgde eene ambshalve inschrijving. De commissie vermeent, wat betreft hare meening omtrent het bereiken van het doel van den wetgever en de daartoe ten dienste staande middelen naar haar verslag over 1901 te mogen verwijzen. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 534