’s-Gra venhage, 7 Februari 1903. De Commissie voornoemd. Seijffardt, Voorzitter. J. Pelser, Secretaris. 21 (5e Afd.) VERSL. V. D. com. t. wering v. schoolverz. 20 voorzitter en secretaris waren ook dit jaar de Heeren Seijffardt en Pelser. Aangenaam mochten de leden samenwerken, en het bezoek der vergaderingen was in het algemeen bevredigend. Hartelijk hoopt de Commissie, dat haar werkzaamheden in het ingetreden jaar een meer bevredigenden uitslag mogen hebben, ook daardoor, dat haar nu uitgesproken wenschen en bezwaren mogen blijken meer te zijn dan die van een stem des roependen in de woestijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 546