24 Aldus vastgesteld 22 Januari 1903. Volgens de presentielijst waren er van de leden op Afwezig. Vergaderingen. Aanwezig. 1 9 Januari. 13 Februari. 24 April. 15 Mei. 12 Juni. 10 Juli. 24 Juli. 28 Augustus. 11 September. 25 September. 23 October. 13 November. 27 November. 11 December. 23 December. Voor de Commissie tot wering van school verzuim in de 6e afdeeling, Th. Ottes, Secretaris. 6 6 7 3 6 6 4 1 1 6 6 4 2 1 3 20 (6e Afd.) VERSL. V. D. com. t. wering v. schoolverz. H. G. J. van Hoogstraten, Voorzitter. 1 schijnt de zedelijke verplichting om te verschijnen, nog niet algemeen gevoeld te worden; hetgeen blijkt uit de cijfers: 26 opgeroepen, 14 niet verschenen. Driemaal kwam de Commissie dan ook voor niets bijeen. i 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 549