Bijlage 21 Openbare scholen. h. Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus (A). Directeur Dr. J. F. Haverman. 16 I 28 196 VERSLAG omtrent den toestand van het openbaar en het bijzonder middelbaar onderwijs in de gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1902. a. Leerlingen. Op 1 Januari 1902 telde de school 171 leerlingen, welk cijfer op 12 Juli 1902 (bij het eind van den cursus) was gedaald op 161. De cursus 1902'1903 opende met 196 leerlingen, waaronder 27 meisjes. De verschillende klassen waren aan het eind van 1902 als volgt samengesteld: 1ste klasse, verdeeld in 4 afdeelingen. 77 mannelijke, 13 vrouwelijke leerlingen, totaal 90 2de klasse, verdeeld in 3 afdeelingen. 53 mannelijke, 9 vrouwelijke leerlingen, 3de klasse, A. 13 mannelijke, 3 vrouwelijke leerlingen, 3de klasse, B (handelsklasse), verdeeld in twee afdeelingen. 26 mannelijke, 2 vrouwelijke leerlingen, te zamen Kosteloos onderwijs genoten 9 leerlingen. De meisjes der 1ste klasse ontvingen evenals alle manne lijke leerlingen, 2 uren gymnastiekles per week, die der 2de klasse slechts 1 uur. Zeven jongens en 1 meisje werden op eene verklaring van den geneesheer van gymnastiekles vrijgesteld. 62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 553