I 21 2 I 104 75 4 4 79 9 totaal 1902 aanwezige leerlingen werden Juli 50 20 43 7 4 I 3 4 1 92 jongens, 12 meisjes 63 12 p/'i: Van de op 12 bevorderd Van de 1ste naar de 2de kl. 42 jongens, 8 meisjes Niet bevorderd werden Van de 2de naar de 3de kl. 39 Niet bevorderd werden Van de 3de kl. A verkregen eindgetuigschrift 9 jongens Van de 3de klasse B verkregen eindgetuigschrift 24 jongens en 2 meisjes. 2 jongens, 1 meisje 4 A 1 B 1 totaal Alle toegelatenen namen deel aan den cursus. Zonder examen werden toegelaten: Voor de 1ste klasse 2de 3de 3de b. Toelating en overgang. Het toelatingsexamen voor de 1ste klasse der scholen A, B I en B II, werd gezamenlijk afgenomende examencom missie werd gepresideerd door den Directeur der school met 3-jarigen cursus. Om deze reden worden de resultaten van dat toelatingsexamen hier vermeld. Het stelsel ten vorigen jare by het toelatingsexamen gevolgd, werd ook ditmaal weder toegepast. Er waren 283 candidaten, van wie na het schriftelijk examen 203 dadelijk werden toegelaten en 26 afgewezen. De overige 54 hadden zich aan mondeling examen te onderwerpen. 26 hunner werden daarna toegelaten en 28 afgewezen. Toegelaten werden zonder examen 2 leerlingen .van de 1ste klasse der H. B. S. voor meisjes. Er zijn dus in het geheel 231 leerlingen tot de 1ste klasse der 3 scholen toegelaten. Hiervan werden verwezen 83 naar de lessen aan de school Stadhouders]aan, 64 naar die aan het Bleijenburg. De toelating van leerlingen tot de school A was als volgt: Voor de 1ste klasse hadden zich opgegeven toegelaten Voor de 2de klasse toegelaten VERSLAG OMTRENT HET MIDDELB. ONDERWIJS. 111 r> n n n n n n n n 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 554